Science
0
0

Science @Bock’s nr 49

3D printade städer

”Dom” finns redan. Hus som 3 D printats. Tekniken utvecklas och nu är tanken att skapa ny typ av betong bl. a. med hjälp av recyclat glas. Även förpackningsfibrer kan återanvändas som isoleringsmaterial. Hus kan byggas helt av returmaterial. Samtidigt upphör alla begransningar ifråga om form. Hållfastigheten beräknas av printerns program som styr utprintningen. 

Fördelarna är många:

1. Printern arbetar 24/7, ensam

2. Bygget utnyttjar ”skräp”, returmaterial

3. Inget byggavfall

4. Frihet att designa

Det är dags att börja planera nya sådana stadsområden!

pexels-kostiantyn-stupak-190340

Ny ekonomisk och penning regim i världen efter Ukraina kriget?

Credit Suisse anser att vi kommer att få en helt ny ekonomisk världsordning oberoende av hur kriget slutar. Zoltan Pozsar, bankens strateg, menar att vi är på väg in I en ny sits för dollarn i sin helhet efter Ukraina kriget. Eftersom Rysslands utländska reserver konfiskerats så blev säkra tillgodohavanden värdelösa. I världsekonomin får detta följder inte bara för Ryssland. Eftersom hela världen gjort sina affärer och placeringar som om reserver skulle ha värde i krissituationer så måste den utgångspunkten förändras. Pozsar menar att detta kommer att driva på t.ex.inflationen i väst ytterligare

Kanske kinesiska yuan blir en ny konkurrerande världsvaluta? Det spekuleras också i att kryptovalutor får en ny ”reell” roll.

Det finns också mycket annat som pekar i samma riktning. Alla sanktioner leder till att sanktioner ersätts med  lösningar till högre kostnad och att kostnaden delvis betalas av hela världens ekonomi och utveckling. I praktiken avstannar verksamheten mellan de som sanktionerar och de sanktionerade. Däremot utvecklas verksamheten mellan dom sanktionerade och alla andra som inte sanktionerar.

Men sanktioner är hur som helst bättre än ett världskrig…

Kommentit (0)

Jätä kommentti