Science
1
0

Science @ Bock’s nr 4

Inte bara AI:

KVANTFYSIK OCH KVANTPROCESSERINGEN KOMMER IN I VARDAGEN

 

Redan idag finns fungerande kvantdatorer. Om 5-10 år kommer tillämpningar i vardagen. Om AI revolutionerar mänskans hantering av sin omgivning så kommer kvantdatorerna att göra det obegripliga möjligt. Mänskan kan ”förstå” det hon inte annors begriper. Och alla dessa möjligheter behöver 5G nätverk för att fungera effektivt. HUAWEI i Kina är nu tekniskt sett överlägsen etta i världen på 5G. Den gamla världen vill med skäl och utan skäl stoppa HUAWEI:s teknologiska överlägsenhet. I slutändan handlar det om – precis som då ångmaskinen uppfanns – vem som kommer att dominera ekonomi/teknik och därmed också politik. Men till skillnad från 1700-talet är det inte en fråga om 50-100 år utan idag om 5-10 år. Det gäller oss som lever nu!

AI kommer att visa att mänskan är mycket begränsad . Mänskan är mestadels kortsynt, humörberoende, osystematisk, egoistisk, försvarar sina egna fel och brister, bildar grupper (mode, religion, brands) för att förhindra rivaler – även dom som är bättre än den egna gruppen. AI kan också programmeras så att den har fel och brister. Poängen är att den mestadels redan nu är mycket bättre än mänskan i en mängd situationer. Därutöver kan den lära sig själv enormt mycket snabbare än mänskan. AlphaZero datorn lärde sig spela schack genom att spela mot sig själv. Efter 4 timmar var den bättre än mänskor som spelat schack i 10 år. Dessutom – till mänskans förskräckelse – blev den kreativare än mänskan. Idag misstänks schackspelare för datorfusk ifall dom gör alltför kreativa drag! mellan två skillda fysikaliska enheter utan tidsfördröjning.

Då kan också fysiska verkligheter byta funktion och egenskaper. Här i Österbotten behöver vi inte bli världsledande på kvantfysik – ännu. Men det är helt klart att kvantfysik insikter bums borde förstärkas i alla skeden av utbildning. Och definitivt borde vi skapa ”rum” för dagens ungdomar att hänga med i tillämpningar som redan nu förverkligas i världen. I skolan och utanför skolan. I universitet och utanför . Wasa Innovation Center kommer att lyfta fram ämnet till intresserade mer systematiskt i framtiden.

 

Var kommer kvantfysiken in i bilden?

Det mänskan ser och hör och känner är en bråkdel av verkligheten. Det tog tusentals år – och många utstuckna ögon, bålbränningar, tortyrer senare – innan civilisationen kunde övertygas att jorden inte är i universums  centrum (ännu 500 år efter Galileo Gallilei finns miljoner förnekare i högt utvecklade länder) . Mycket pga av religion men också pga att du faktist ser att solen går upp i öster och lägger sig i väster. Dina ögon säger dig att månen gör likadant och att alla stjärnor gör det.

Tvärtom fungerar verkligheten: jorden är en  liten futil himlakropp och en droppe i havet i universum. Jorden är helt beroende av alla de andra. Redan Einstein fann ut att verkligheten är mycket mer intressant än vad mänskan ser och betraktar logiskt. Hans relativitetsteori är ännu synnerligen dåligt förklarad i våra skolor. Trots att ingen GPS navigator fungerar utan relativitetsteorins förutsägelse om att klockan går i olika takt för kroppar som rör sig relativt till varandra. (Skall barnen få en bra och användbar förklaring bör man gå till nätet – inte sitta i skolan således!). Dvs också klockor fungerar annorlunda än vad vi ”ser” och föreställer oss. Kvantprocessering är det sätt att beräkna verkligheten som antas bättre motsvara realiteterna i s.k. komplexa system. Och allt i mänskans psykologi, hälsa, samhällsbild , beslutsprocess är komplext. Med kvantprocessering kan mänskan kompensera för sin egen ytliga och primitiva bild av världen. Man antar att simulering av mänskliga hjärnans känslor och tankar kan bara göras relevant med kvantprocessering. I varje fall kommer kvantprocesseringen att helt förnya säkerhetssystemen i informationsvärlden. Det är möjligt att rätt snart få en helt ny ostjälbar ID för varje person på jorden . Och att göra transaktioner säkra. Seriösa forskare håller på att överföra information via s.k. entangelment dvs ett beroende som de facto finns i kvantvärlden mellan två skillda fysikaliska enheter utan tidsfördröjning. Då kan också fysiska verkligheter byta funktion och egenskaper.

Här i Österbotten behöver vi inte bli världsledande på kvantfysik – ännu. Men det är helt klart att kvantfysik insikter bums borde förstärkas i alla skeden av utbildning. Och definitivt borde vi skapa ”rum” för dagens  ungdomar att hänga med i tillämpningar som redan nu förverkligas i världen. I skolan och utanför skolan. I universitet och utanför . Wasa Innovation Center kommer att lyfta fram ämnet till intresserade mer systematiskt i framtiden.

 

NÄIN TOTEAA MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE HELMIKUU 2019 RAPORTISSAAN:

  1. Consider, for instance, that the €2.6 billion investment in AI and robotics announced by the European Commission is only slightly larger than the amount that China is spending ($2.1 billion) on a single AI technology park in a western suburb of Beijing.
  2. Europe’s digital gap with the world’s leaders is now being compounded by an emerging gap with the world’s leaders in its development and adoption of artificial intelligence (AI) technologies. Without faster and more comprehensive engagement in AI, that gap could widen.
  3. If Europe were to scale up AI according to the three factors noted—and according to its current set of skills, state of digitisation, and other skills and assets to date—it could potentially add up to €2.7 trillion in GDP to its combined economy of €13.5 trillion, resulting in 1.4 percent in compound annual growth through 2030 (or 19 percent cumulative). Europe may also be close to maintaining the same level of full-time employment as today—but employment with a higher skills profile.
  4. Over the past 15 years in Europe, technology has created more jobs than it has destroyed, resulting in a net positive of three million to 11 million jobs in Europe after a decade, according to recent academic estimates, which has neutralised the impact of the “crisis” on employment.
Kommentit (0)

Jätä kommentti