Science
0
0

Science @Bock’s nr 29: Top business / tech trender 2021

LÄKEMEDELSREVOLUTION

 själva verket har koronapandemin åstadkommit ett exempel på att nya läkemedel kan relativt snabbt skapas – om man vill. Och att det snabbaste vore och dessutom förmånligaste om hela världens kunskap kunde samverka. 44 miljoner har dött i HIV men något vaccineringsprogram har vi ännu inte .  Däremot räckte det med en halv miljon döda i Corona så var alla världens laboratorier i farten.

Dessutom har nu lanserats en mångfald av nya typer av sensorer som på ett billigt sätt kan göra realtidsmonitorering av hälsotillståndet och utvecklingen av en sjukdom. Houston Universitetet har tagit fram pennor som patienten kan rita på huden med. Färgen väljs beroende på vad som man vill veta. Huden har visat sig avge partiklar/molekyler beroende på vilken  sjukdom man har:  s.k. markörer. Då väljer man ut en tuschpenna vars ”bläck” innehåller molekyler som reagerar med markörerna och t.ex. ändrar färg. Sådana sensorer har presenterats nu i bl.a. Wasa Innovation Center. I fallet med Houston gjordes pennorna ursprungligen så att ”bläcket var elektriskt ledande och markörerna påverkade den elektriska aktiviteten från t.ex. hjärta och muskler. På så sätt kan man följa med hjärtaktiviteten i realtid genom att sända datan vidare. En elegant lösning som även kan integreras i kläder.

På Wasa Innovation Center demonstrerades under Wasa Future Festival den första sensorn som kan identifiera Covid i utandningsluften. Lösningen gör kostnaden för testen 90% billigare än i dagsläget och ger resultatet på 30 sekunder.

Många röster höjs redan för att med robotar, AI -som ser och förstår bättre än mänskan- och sensorer skapa en hälsovård som är bättre än tidigare och dessutom enormt mycket billigare.thermometer-1539191_1920

NYA ARBETSMETODER

Både inom produktion, förvaltning/administration, utbildning och försäljning har Covid skapat ett tvång att jobba på nytt sätt . En myriad av nya on-line mötestekniker har kommit ut på marknaden. Under året kommer vi att få tillgång till AI funktioner som sammanställer , förbereder och ”vaktar” på att dessa virtuella möten blir effektivare. Dessutom kommer med fart in presentationer i form at virtuell verklighet och s.k. augmented reality dvs förstärkt verklighet.

Det här leder till att face to face mötena blir mer unika men säkert relativt sett färre. Det unika består i att skapa stämning och gemenskap.

CONTACTLESS

Utvecklingen av e-handel har tagit enorma kliv framåt. Allt fler väljer att beställa , konsumera och betala contactless dvs utan fysisk kontakt. Kina har tagit robotar i bruk för leveranser. Först ut var Meituan Dianping förra året med tester  men gör det nu offentligt regelbundet. Nu har även start-ups i USA tagit itu med samma lösning. Manna, Starship Technologies, Nuro osv tacklar problemen. Europa är långsammare.

TELEMEDICIN

Det blir ett måste – men också ett nöje – att sköta hälsokontroller och uppföljningar remote. Alla i branchen utvecklar nu telefonsmtalslösningar och videochattar. Men utvecklingen tar inte slut här. Nu tas också AI i bruk för att bättre , snabbare och förmånligare kunna diagnostisera. AI kan avläsa och förstå data snabbt och effektivt. Data kan komma via bilder, foton och nya typer av sensorer. Lägger vi till nya typer av mediciner så står vi inför en revolution i branschen. Tiotals start-ups i USA får nu finansiering och värdena rusar på börsen. Virtuella hälsobesök uppskattas till en miljard 2021 i USA. Europa ligger i lä igen.

ON-LINE UTBILDNING

E-learning och on-line utbildningen har blivit en industri mycket tack vare Covid pandemin. 190 länder har infört skolstängningar som påverkat cirka 1.6 miljarder elever.  Kina är igen på offensiven även här med ett tiotal företag som Hujiang, Yuanfudao och iTurorgroup men också USA är aktiv med Udacity, Coursera, Outschool. Även Indien kommer med platformer såsom Byju. Utvecklingen kommer att fortsätta efter pandemin . Väldigt många elever har klarat sig bättre med on-line – även om det inte alltid är en regel – men on-line innehållet utvecklas flerfaldigt snabbare och är mångfaldigt rikare än den mer statiska i skolbyggnaden. Europa släpar kraftigt efter.

5G

Det råder olika meningar om 5 G . De facto installeras  5G nätverken och tas i bruk i hela världen. Pga sin hastighet kommer 5 G att möjliggöra automatisering i så hög utsträckning av allt att det kan bli svårt att vara utanför. Det blir som att välja Amish livet i USA med hästar i stället för bilar och ingen TV. 5 G kommer att förhindra trafikolyckor, minska på brotten, skapa billigare hälsovård och betydligt effektivare och mer intressant utbildning (du kan välja ett living lab när som helst). Genuina SmartCity lösningar är omöjliga utan 5G.  Redan nu utvecklas därför också 6 G. Kina är som vanligt först, störst och bäst i branschen . Australien är aktivt med och tekniken tas också nu aktivare i bruk i USA och Europa. 380 operatorer investerar i 5G.  Med 5 G kommer vi att kunna utnyttja droner, minska på avfall och utveckla cirkulär ekonomi.

AI, ROBOTIK, IOT OCH AUTOMATION

Denna helhet exploderar under 2021 och kommer att explodera de följande 10 åren inom alla sektorer men väldigt kraftigt inom industrin. Produktionen kommer alltmer att styras av var marknaden finns . Kina, USA och Japan är i nämnd ordning ledande med Europa i svansen.  Logistik kommer att vara i centrum för att förstå vem som tar hand om produktionen. Ingen tillfällighet att Kina redan i tio år satsat på Belt and Road Initiativ. Vi borde skapa ett stycke av den via en länk mellan Mo i Rana till St Petersburg bygg med en fast väg och tågförbindelse mellan Vasa och Umeå. Det vore lösningen för att behålla exportindustrin i Österbotten.control-cabinet-778639_1920

VR OCH AR TEKNOLOGIER

Tillsvidare har VR (virtual reality) dvs att skapa verkligheten konstgjort och AR (augmented reality) dvs att utöka/förstärka verkligheten varit mest piloter och demonstrationer. 2020 togs steget ut i affärsvärlden och framförallt underhållningsvärlden.

Den här tekniken är helt beroende av 5 G för att kunna skapa viktiga funktioner inom utbildning och hälsovård. Här finns redan stora start-up företag i framförallt USA och Kina.

MICRORÖRLIGHET

E-Cyklar och E-Scotrar  ökar exponentiellt med ungefär 10% per år.  Stora städer bygger om sina cykelstråk. Tom. Europa hänger med i bl.a. Milan och Bryssel. Även Vasa satsar mycket på cykelvägar.

Kina är igen på topp. Vissa start-up där Ofo, Mobike och Hellobike har nått unicorn status dvs fått 1 miljard USD värdering.

AUTONOM TRAFIK

Extremt snabbt växer olika former av transport utan chaufförer. Även europeiska bilbolag såsom Mercedes-Benz lanserar självstyrande bilar redan 2023 (  Super cruise). Honda börjar serieproducera självgående (inte bara styrande) bilar. Tesla har sin Autopilot. Kina är otroligt långt i fråga om bussar, tåg och droner för persontrafik. Företag som är duktiga på området blir sanbbt uppköpta för hårresande summor : Mobileye köptes för 15,3 miljarder USD av Intel.subway-3537712_1920

Kommentit (0)

Jätä kommentti