Science
0
0

WIC Science Channel: Uusi, hyvä vuosi digitaaliselle sivistykselle

Sodan, energiakriisin ja pandemian sävyttämä vanha vuosi on ohi. Nyt alamme pohtia, onko alkanut uusi vuosi samanlainen, vai voisiko se olla edellistä valoisampi. Miten maailma muuttuu, kun katsomme vielä kuluvaakin vuotta kauemmaksi? Onko mielemme tarjoama kuva tulevaisuudesta nykyhetkeä parempi?

Digitalisaatio ja teknologinen kehitys ainakin etenee vauhdilla. Moni asia on muuttumassa, kun etsimme uudenlaista, taloudellisesti ja ympäristöllisesti tasapainoisempaa elämää. Megatrendit, eli vahvasti kaikkeen vaikuttavat kehityskulut, liittyvät lähivuosina esimerkiksi lohkoketjuihin, dataan, tekoälyyn, energiaan, terveysteknologiaan ja synteettiseen biologiaan. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra nostaa myös teknologisen osaamisen ja ymmärryksen yhdeksi megatrendeistä.

Megatrendinä teknologian ymmärrys

Sitran mukaan teknologiaosaamisen ja teknologian ymmärryksen merkitys korostuu jatkossa niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Digitaalinen sivistys auttaa meitä ”arvioimaan verkkosisältöjä, tunnistamaan valeinformaatiota, ymmärtämään algoritmeja tai datatalouden toimintaa sekä huolehtimaan turvallisuudesta, omista oikeuksista ja velvollisuuksista digitalisoituvassa yhteiskunnassa.” Teknologian nopea kehitys voi nimittäin myös erottaa meitä ja luoda toisistaan erillään olevia teknologisia todellisuuksia. 

Kehitystä ei kuitenkaan voi, eikä saa, pysäyttää. Siksi esimerkiksi palveluiden osalta on kiinnitettävä erityistä huomiota saavutettavuuteen sekä siihen, että niitä kehitetään ihmisten, ei teknologian ehdoilla. Teknistyminen tekee yhteiskunnista myös aikaisempaa haavoittuvampia erilaisille häiriöille, kuten sähkökatkoille. Kyberhyökkäykset voivat halvaannuttaa yrityksen tai koko yhteiskunnan toimintoja. Kyberturvasta huolehtiminen onkin nykyään osa huoltovarmuutta, eli yhteiskunnan toimintakyvyn varmistamista kriisioloissa. Nämä koskevat myös pohjalaisia yrityksiä ja kuntia.

Ymmärrys on pääomaa

Viime vuosi oli mielenkiintoinen ja opettavainen kasvun vuosi Wasa Innovation Centerin tiedekanavalle WIC Science Channelille. Saavutimme ja ylitimme asettamamme tavoitteet katselumääristä sekä tilaajista. Kanavan sisältöjä on katseltu nyt yli 65,000 kertaa. Viime vuoden suosituimmat aiheet liittyivät mm. vetyautoihin, sähköpörssiin, elämään vuonna 2102 sekä ChatGPT -tekoälyyn. Kanavalla julkaistiin 138 uutta videota, mikä tarkoittaa paljon tietoa sekä potentiaalia ymmärrykselle.

Sanomamme leviää siis askel askeleelta. Tarkoituksemme on lisätä ymmärrystä uusista ja tulevaisuuden teknologioista sekä tieteen kehityksestä paremman päätöksenteon ja inhimillisesti, taloudellisesti sekä yhteiskunnallisesti kestävämmän tulevaisuuden edistämiseksi. 

Ymmärtävät, ajattelevat ja osallistuvat ihmiset ovat voimavara, jota Pohjanmaalla ja koko Suomessa nyt tarvitaan. Ja tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän.

Kommentit (0)

Jätä kommentti