Science
0
0

WIC Science Channel: TYÖ ja JOHTAMINEN tekoälyn ja algoritmien hallintaan?

Oppivat neuroverkot, tekoäly, automaatio ja robotit – automatisoimalla tehtäviä, joihin kuluu paljon aikaa, voidaan optimoida organisaatioiden toimintaa ja pudottaa liiketoiminnan kustannuksia.

Mutta, entä jos oppiva tekoäly ja algoritmit ovatkin johdossa ja päättämässä ihmisten työstä?

Erilaisten algoritmien avulla suoritetaan maailmalla itseasiassa jo nyt useita johdon tehtäviä, kuten esimerkiksi työhakemusten seulontaa, työn delegoimista tai työntekijöiden suoritusten arviointia. Algoritmit saattavat jopa olla päättämässä, milloin työntekijät pitäisi irtisanoa. Datan keräämiseen on valtavasti keinoja.

Esimerkiksi Uber, jolla on 22 800 työntekijää, pystyy nykytekniikan avulla valvomaan 3,5:ta miljoonaa kuljettajaa. Uberilla kyytien kysynnän reaaliaikaisia muutoksia seuraava algoritmi nostaa myös automaattisesti hintoja kuljettajien houkuttelemiseksi kiireisimpinä aikoina. 

Tekoälyalgoritmi voidaan kuitenkin vahingossa kouluttaa epäoikeudenmukaiseksi ja syrjiväksi. Tiedetään esimerkiksi, että Amazonilla käytössä ollut algoritmin hoitama CV-luokitusjärjestelmä jouduttiin lopettamaan vuonna 2018, koska se arvioi aina miehisinä pidettyjä ominaisuuksia sisältävät ansioluettelot naisellisempia paremmiksi.

Algoritmit toimivat ja johtavat ilman tunteita ja inhimillisyyttä. Itseoppivissa tekoälyjärjestelmissä on myös liki mahdotonta tarkistaa jälkikäteen, miten järjestelmä on päätynyt tiettyyn ratkaisuun. Se ratkaisu saattaa kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi työelämässä oikeaan ihmiseen. Tehokkuuteen optimoitujen algoritmien alaisuudessa työskentelevä ei siis saa välttämättä tilaisuutta selittää vaikkapa heikentynyttä työsuoritustaan, oli syy siihen mikä hyvänsä. 

Todennäköisesti johtamiseen perinteisesti liittyviä tehtäviä tulevat tulevaisuudessa hoitamaan entistä enemmän tekoälyalgoritmit. Miten varmistetaan, että tekoälyn ja algoritmien käyttö pysyy hyvällä polulla? Millainen on tulevaisuuden työsuhde, jos algoritmien osuus johtamisessa vahvistuu? Onkin esitetty, että algoritmien mukanaan tuomat työelämän muutokset vaativat kiireellisesti jonkinlaisten digitaalisten ihmisoikeuksien luomista ja käyttöönottoa.

Wasa Innovation Centerillä on oma tiede- ja teknologiakanava Youtubessa. Kanava välittää uutisia teknologioiden kehityksestä monipuolisesti, sekä valottaa erilaisia kehityskulkuja niihin liittyen. Ota seurantaan WIC Science Channel!

Kommentit (0)

Jätä kommentti