Science
0
0

WIC Science Channel: POLTTOMOOTTORIT HÄVIÄVÄT? PÄINVASTOIN!

Jatkuvasti etenevän sähköistymiskehityksen myötä jotkut ovat saattaneet alkaa pohtia, katoavatko polttomoottorit historiaan kokonaan vai onko olemassa tilanteita, joissa Internal Combustion Enginet (ICE) jatkavat käytössä ja kehittyvät edelleen? 

Useiden arvioiden mukaan polttomoottorit tulevat säilymään käytössä etenkin tilanteissa, joissa kuljetetaan raskaita lasteja pidempiä matkoja, kuten esim. meriliikenteessä. Puheet polttoon perustuvien moottoreiden käytön hiipumisesta yleisesti eivät kuitenkaan saa vahvistusta – ainakaan tilastoista. Maailman polttomoottorimarkkinoiden arvo oli vuonna 2021 vajaa 60,000 miljardia dollaria. Intialaisen analyysejä tekevän Arancan mukaan sen ennustetaan nousevan lähes 94,000 miljardiin dollariin vuoteen 2029 mennessä. Kasvu on valtavaa. 

Polttomoottoreiden kysynnän arvioidaan laajenevan edelleen henkilö- ja hyötyajoneuvojen kysynnän kasvaessa sekä vakiintuneilla että kehittyvillä markkinoilla. Kysyntä kasvaa jopa eksponentiaalisesti sellaisilla toimialoilla kuin maataloudessa, rakentamisessa, kaivosteollisuudessa ja sähköntuotannossa. 

Nykyään polttomoottoreiden kehitys keskittyy entistä tehokkaampiin ja ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin. Uusien polttoaineiden, kuten biodieselin, synteettisen dieselin ja maakaasun, käyttö auttaa vähentämään päästöjä ja riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Lisäksi moottoriteknologian jatkuva parantaminen mahdollistaa paremman polttoainetaloudellisuuden ja alhaisemmat päästöt. Vaikka eurooppalaisesta näkökulmasta sähköistyminen tai päästövapaiden polttoaineiden kehitys näyttää kaiken kattavalta on hyvä muistaa, että nämäkin asiat etenevät maailmalla hyvin eri tahtiin. Kaikilla ei esimerkiksi ole varaa parempiin, mutta kalliimpiin polttoaineisiin.markus-spiske-6rF_Du5cn1Y-unsplash

Tutkimus ja kehitys polttomoottoreiden saralla siis jatkuu. Esimerkiksi Vaasan yliopiston Vebic-laboratorioissa tutkitaan tällä hetkellä varsin mielenkiintoisia ratkaisuja. RCCI eli Reactivity controlled compression ignition mahdollistaa matalamman polttolämpötilan prosessissa käyttämällä rinnakkain sekä dieseliä että uusia sähköpolttoaineita, kuten vetyä. Tällöin muodostuu entistä vähemmän päästöjä. Radikaalimpi tutkimuskohde on suljettu Argon-pohjainen polttojärjestelmä, joka olisi paitsi täysin päästötön, myös tehokkuudeltaan nykyisiä moottoreita selvästi parempi.

Tulevaisuudelle tärkeää hyötytietoa ja mielenkiintoisia kehityskulkuja voi seurata helposti Wasa Innovation Centerin perustaman tiedekanavan avulla. ”WIC Science Channel” löytyy Youtubesta ja tilaamalla sen ilmoituksen pysyt kehityksen kärryillä helposti käyttämällä vain muutaman minuutin viikossa seuraamiseen!

Kommentit (0)

Jätä kommentti