Science
0
0

WIC Science Channel: PIENOISYDINVOIMALAT

– ovatko ne mahdollisia ja mitä riskejä niihin liittyy?

Energiakriisi on saanut monet haaveilemaan nopeammin toteutettavista, paikallisista pienistä ydinvoimaloista. Onko tällaista teknologiaa jo olemassa ja mitä riskejä niiden käyttöön tai yleistymiseen voi liittyä?

Pienet modulaariset reaktorit (Small Modular Reactor, SMR) voidaan rakentaa tehtaalla, siirtää työmaalle rekan perävaunuissa ja koota sijoituspaikassa. Modulaariset reaktorit ovat myös halvempia ja nopeammin käyttöönotettavissa kuin perinteiset ydinvoimalat. Tällaisia pieniä reaktoreita valmistavat mm. brittiläinen Rolls-Royce SMR sekä yhdysvaltalainen NuScale.

Jotkut SMR:istä ovat samantyyppisiä painevesireaktoreita, joita käytetään isommissa voimaloissa. Toisissa malleissa taas käytetään natriumia, lyijyä, kaasua tai suolaa jäähdytysaineena veden sijasta. Kooltaan SMR on noin kymmenesosan tavallisesta reaktorista.

Esimerkiksi Rolls-Royce SMR kertoo, että sen pienoisydinvoimala tai moduulivoimala maksaa arviolta reippaat 2,5–3 miljardia euroa ja arvioitu rakennusaika on 5 1/2 vuotta. Se on kansainvälisen atomienergiajärjestön tilastojen mukaan kaksi vuotta nopeammin kuin tavallisen ydinvoimalan rakentaminen. Hinta ja nopeus tekevät teknologiasta erittäin houkuttelevan. Itseasiassa Rolls-Royce SMR ja myös sen kilpailijat ovat jo tehneet sopimuksia pienoisydinvoimaloiden toimittamisesta. Euroopassa projekteja ollaan käynnistämässä mm. Hollannissa, Briteissä ja Turkissa. Lisäksi esimerkiksi NuScalella on hankkeita Yhdysvalloissa.

Pienoisydinvoimala on myös yhtä lailla altis esimerkiksi maanjäristyksille tai muille luonnonmullistuksille kuin isommatkin. Myös ydinjätettä syntyy; joidenkin arvioiden mukaan jopa suhteessa enemmän, kuin mitä perinteisissä voimaloissa. Rolls-Roycen mukaan sen yksi SMR tuottaisi ydinjätettä ”1 metrin korkeuteen kasatun tenniskentän” alueen verran, laitoksen 60 vuoden käyttöiän aikana. Loppusijoituspaikoille tulee ainakin siis lisää kysyntää.

Ottaisitko sinä pienoisydinvoimalan lähellesi, jos se ratkaisisi energiakysymykset nopeasti ja helposti? Ja edullisemmin? Pienoisydinvoimaloita voitaisiin käyttää myös energiaintensiivisen teollisuuden yhteydessä, eli tehtailla voisi olla oma reaktori. Siitä saa vähän vinkkiä siitä, millaisiin paikkoihin niitä voisi tulevaisuudessa syntyä. 

Kommentit (0)

Jätä kommentti