Science
1
0

WIC Science Channel: ONKO MINUN TYÖNI VAARASSA? TEKOÄLYN MAHDOLLISUUDET

Tekoälybotti ChatGPT, joka on hämmästyttänyt meitä tekstintuotto- ja keskustelukyvyillään viime viikot, on vain yksi monista suurista kielimalleista ja erikoistuneista tekoälyistä, joita maailmalla on jo tarjolla. Siinä missä ChatGPT on rakennettu 175 miljardista parametrista sisältää kiinalainen WuDAO 2.0 kielimalli 1,75 triljoonaa parametria. Kysymys kuuluukin nyt – jos pelkästään ChatGPT on noin kätevä ja pätevä, niin mihin nämä muut pystyvät? 

Pandoran lipas avautui

Tehokkaiden kielimallien (LLM) avulla voidaan luoda kokonaisia tekstejä, suunnitelmia, kirjeitä, opetusmateriaalia, treeniohjelmia, uusia ruokaohjeita, kirjoittaa valmista koodia ym. 

Tekstinsyöttöön perustuvien generatiivisten tekoälyjen avulla voidaan luoda mielikuvituksellisia maisemia, hahmoja tai aitojen valokuvien kaltaisia tuotoksia. Mahdollisuuksia on paljon ja uusia sovelluksia keksitään kovalla vauhdilla. Useimmiten näiden sovellusten käyttökin on helppoa ja siksipä uudet tekoälysovellukset ja tehokkaat kielimallit voivat korvata tulevaisuudessa monia tehtäviä ja ammatteja, joita emme ehkä vielä hetki sitten osanneet arvata. 

Perustason asiakaspalvelusta tai tiedonhausta sekä varaus-, vastaanotto- tai neuvontapalveluista on edetty kirjanpitoon ja laskentatöihin. Erilaiset datan keruuseen, tallentamiseen ja analysointiin liittyvät tehtävät, riskianalyysien teko, markkina-analyysit ja jopa ohjelmointi ovat myös tehtäviä, joihin tekoälyn odotetaan myös pystyvän. Oikoluku, käännöstyöt ja luovina ihmistöinä pidetyt tekstinsuunnittelu ja -käsittely, kuvitus, kuvankäsittely, animointi, sisällönluominen ja versioinnit ovat myös uuden kehityksen hampaissa. 

Tosiasiassa monet näistä yksittäisistä tehtävistä on voitu jo aiemminkin hoitaa koneiden ja tekoälyn avulla, ja kehitys on kulkenut tähän suuntaan jo pitkään. 

Ihmisen paikka muuttuu

Jotkut sanovat, että olemme huolissamme tekoälystä, koska ensi kertaa teknologinen kehitys näyttää vaikuttavan rajusti myös ns. korkeasti koulutettuihin ammatteihin. Kehitykseen perustuen onkin hyvä syy uskoa, että tekoälypohjaiset työkalut korvaavat joitakin nykyisiä työtehtäviä ennen pitkää jopa kokonaan. Muutoksia voi tapahtua hyvinkin nopeasti. 

Ensin täytyy kuitenkin löytää käyttöön ne toimivimmat, kestävimmät ja luotettavimmat työkalut. Jonkun täytyy myös osata valita, käyttää, pyytää oikeita asioita, tarkastaa ja valvoa tekoälyillä tehtyjä työsuoritteita ja niiden tuloksia. Tekoäly tekee vain sitä, mihin se on ohjelmoitu, vaikkakin koko ajan paremmin. 

Lohdutuksen sanana voidaan myös todeta, että meillä on tästä kehityksestä huolimatta edelleen tarvetta ihmisten vahvuuksille, kuten empatiakyky, sosiaalisuus, pelisilmä tai kulttuurinen ymmärrys. Tekoälyllistettyjen toimintojen yleistyttyä saatamme jopa vastapainoksi kaivata joihinkin asioihin takaisin ns. inhimillisempää otetta tai aitoutta. Ahdistumisen sijaan meidän onkin syytä tiedostaa, yrittää oppia, ymmärtää, nähdä ja hyväksyä tekoälyn mukanaan tuomia muutoksia. Digitaalisten työkalujen tehtävä on kuitenkin ensi sijassa helpottaa ja nopeuttaa töitä. Samalla ne tarjoavat mahdollisuuden parantaa työn tuottavuutta sekä keinoja helpottaa työvoimapulaa.

Kommentit (0)

Jätä kommentti