Science
0
0

WIC Science Channel: 3D-tulostuksen ekosysteemi kasvaa – missä pohjalaiset?

Energian käytön ja hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, valmistavan työn palauttaminen Suomeen sekä kasvava vientipotentiaali tekevät 3D-tulostuksesta kiinnostavan kehityskohteen teollisuudessa. Tällä hetkellä noin 50 organisaatiota on jo mukana FAME -ekosysteemissä tavoitteenaan edistää teollisen 3D-tulostuksen käyttöönottoa Suomessa. FAME (Finnish Additive Manufacturing Ecosystem) on äskettäin laajentunut myös tutkimuslaitoksiin. Mukaan ovat liittyneet mm. Aalto-yliopisto, Oulun yliopisto, Turun yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja VTT. 

Ekosysteemin laajentamisen tarkoitus on vahvistaa tutkimusta ja koulutusta lisäävän valmistuksen alalla sekä saada tutkimuslaitosten laaja osaaminen ja kehitystyön tulokset nopeammin ja tehokkaammin yritysten käyttöön. FAME-ekosysteemin toiminnan rahoittavat sen jäsenet sekä Business Finland.

Pohjalaisittain tarkasteltuna FAME:en kuuluu yrityksiä, kuten perustajajäsenet CITEC, Danfoss, Lillbacka Powerco sekä Wärtsilä, jonka Smart Technology Hubiin Vaasassa avattiin myös kaikille avoin 3D-tulostuksen kokeilukeskus. Ekosysteemiin on liittynyt myöhemmin myös mm. VILPE ja Mirka. Lisäksi materiaalia lisäävään valmistukseen liittyen on viime vuosina perustettu ja käynnistetty myös useita hankkeita, projekteja ja koulutuksia. 

Ekosysteemiä johtavan DIMECCin mukaan lisäävän valmistuksen monipuolinen käyttöönotto teollisuudessa tarvitsee vielä runsaasti tutkimusta ja tuoreilla tiedoilla koulutettuja osaajia. 3D-tulostuksen halutaan nousevan tasavertaiseksi lähtökohdaksi mekaanisessa suunnittelussa valamisen tai koneistamisen rinnalle. Mukana olevien yritysten tavoitteena on saavuttaa 5 % maailman 3D-tulostuksen markkinavolyymista vuoteen 2030 mennessä. 

3D -tulostamisen kehitys on suorastaan kiihtynyt viime vuosina. Tulostusvolyymit ovat kasvaneet, materiaalit monipuolistuneet ja kappaleiden laatu parantunut. Esimerkiksi marraskuun alussa ANDRITZ Savonlinna Works Oy:n ja FAME-ekosysteemin yhteistyössä (3D-tulostuksella) valmistama paineastia ylitti kaikki odotukset kestävyydessä. Osaavissa käsissä 3D-tulostuksella voidaan siis tehdä laadukkaita kappaleita. Kyse on enää yritysten kyvystä ottaa uusi teknologia osaksi omia valmistusprosesseja. 

3D-tulostuksesta lisää asiaa tulevina viikkoina mm. WIC Science kanavalla Youtubessa. 

Kommentit (0)

Jätä kommentti