Science
0
0

VÄRILUOKITUS EI KERRO KOKO TOTUUTTA VEDYSTÄ

Kaksi tiedemiestä, Jacques Pironon ja Phillipe De Donato, löysivät hiljattain valtaisan maanalaisen esiintymän, jonka arvioitiin sisältävän kuudesta miljoonasta 250 milj. tonnia luontaista vetyä. Löytö paljastui fossiilisten polttoaineiden etsinnän yhteydessä Yhdysvaltain keskilännessä. Tällaista vetyä kutsutaan valkoiseksi vedyksi. 

Asiantuntijoiden mukaan valkoinen vety ei kuitenkaan tule olemaan pääosassa tulevaisuuden vetytaloudessa, koska sitä ei uskota riittävän tarpeeksi. Vetyä valmistetaan jatkossakin erilaisilla metodeilla ja erilaisista lähtöaineista. Suomalainen startup Hycamite on parhaillaan rakentamassa teollisen mittakaavan vetytuotantoa Kokkolaan ja uuden sopimuksen ansiosta tavoittelee demolaitosta myös Yhdysvaltoihin.

Hycamiten vety syntyy metaanin pyrolyysistä, josta he itse käyttävät nimitystä metaanin hajottaminen, ’methane splitting’. Teknologiassa metaanimolekyyli hajotaan kahdeksi vetymolekyyliksi ja yhdeksi hiiliatomiksi, joka otetaan talteen kiinteänä. 

-Tämä prosessi, johon liittyy sekä kiinteää ainetta, että kaasua on vaativa katalyyttisenä prosessina ja tähän Hycamitella on useampia patenttihakemuksia työn alla, sanoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Malkamäki. 

Yrityksen ajatuksena on poistaa hiili kiinteänä metaanista, oli kyseessä sitten biokaasu, biometaani, maakaasu tai teollisuuden sivuvirrat. Korkealaatuinen hiili kerätään talteen ja käytetään muualla. Tarvetta sille on esimerkiksi akkuteollisuudessa. Pyrolyysillä Suomessa tehtävän vedyn hiilijalanjälki on yhtiön mukaan perussähköverkolla tuotettuna vain 0,84 kg hiilidioksidia/vetykilo. Uusiutuvalla energialla 0,59 kg hiilidioksidia/ tuotettu vetykilo. Siitä huolimatta kyseessä ei ole ”vihreä vety”, vaan turkoosi. Väri ei siis kerro kaikkea. 

EU:ssa vähähiiliseksi katsotaan vety, jonka hiilijalanjäljen tulee olla alle 3,4 kg hiilidioksidia per kilo vetyä. Käytännössä vain Suomessa, Ruotsissa ja Ranskassa sähköverkon perushiilijalanjälki on riittävän pieni tämän kaltaiseen vedyn valmistukseen. EU:n tavoitteiden mukaan vihreää vetyä tulisi kuitenkin tuottaa jo muutaman vuoden kuluttua 10 miljoonaa tonnia vuodessa. 

Matti Malkamäki uskoo, etteivät nykyiset vihreän vedyn hankkeet skaalaudu riittävästi, joten Hycamiten kaltaisilla innovaatioilla voitaisiin nopeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Se toki edellyttää asian huomioimista EU:n sääntelyssä.

Kommentit (0)

Jätä kommentti