Fakta
0
0

VAMK – Energiasta osaamiseen

Vaasan ammattikorkeakoulu on enemmän kuin oppilaitos. Me olemme mukana alueen kehityksen kärjessä kasvattaen osaajia, jotka vievät Vaasaa ja Pohjanmaata maailmankartalle. 

Nyt käynnissä olevan strategiatyömme kautta visiomme on selkeä: haluamme olla kansallisesti, kansainvälisesti tunnustettu osaaja. Uusi koulutusohjelmamme ”Energy engineering” on houkutellut tuhansia hakijoita ympäri maailman, osoittaen vahvan globaalin vetovoimamme. Opiskelijamäärämme on kasvanut 10 prosenttia.

Työllistämisen edistäjänä VAMK on vertaansa vailla. Meiltä valmistuneiden työttömyysaste on Suomen ammattikorkeakoulujen matalin; alle kolme prosenttia. 

Toimintamme ei rajoitu Pohjanmaalle. Koulutamme koko Suomea verkon välityksellä. Jatkuvan oppimisen parissa meillä opiskelee tuhansia opiskelijoita ympäri Suomen. Koulutamme vihreän siirtymän asiantuntijoita ja olemme valmiita ratkomaan globaaleja haasteita myös sosiaali- ja terveysalalla. Kansainvälinen kauppa ja logistiikka ovat tulevaisuudenkin liiketalouden koulutuksen ydintä.

Vaasan ainutlaatuisuus kuuden korkeakoulun kaupunkina antaa meille mahdollisuuden kehittyä yhdessä osaamisen ja innovaatioiden onnellisimmaksi keskukseksi.

VAMK on valmiina olemaan enemmän kuin ammattikorkeakoulu – se on energian ja osaamisen dynaaminen sydän, joka vie Vaasan ja Pohjanmaan uuteen aikaan.

IMG_3229

IMG_3217

IMG_3179

VAMK kasvattaa rooliaan kestävän kehityksen mahdollistajana 

Vaasan ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimustoiminnalle tunnusomaista on edelläkävijyys. Tutkimustoiminnan painopisteet kumpuavat ajankohtaisista yhteiskunnallisista haasteista ja linkittyvät vahvasti energiasiirtymään, digitalisaatioon, uusiin liiketoimintamalleihin sekä hyvinvointitalouteen. Globaalisti kiinnittynyt Pohjanmaan vientirannikko ja sen keskiössä oleva EnergyVaasa, Pohjoismaiden merkittävin energiakeskittymä, tarjoavat erinomaisen toimintaympäristön innovaatiotoiminnalle. 

VAMKin TKI-johtaja Marja-Riitta Vest kertoo soveltuvan tutkimuksen ja koulutuksen olevan ammattikorkeakoulujen vahvuus. 

– Yhteistyössä muiden korkeakoulujen, yritysten ja laajemmin työelämän kanssa panostamme käytännönläheiseen tutkimukseen ja koulutukseen. Ilmiölähtöisesti toimivien tutkimusalustojemme kautta varmistamme tuoreen tiedon nopean ja saumattoman käyttöönoton, Vest kertoo.

Neljän länsirannikon ammattikorkeakoulun, VAMK, Turun AMK, SAMK ja Centria, tiivis länsirannikkoyhteistyö mahdollistaa entistä vaikuttavampien TKI-hankkeiden toteuttamisen sekä laadukkaiden yhteisten koulutusten tarjoamisen vastaten myös aluetta vaivaavaan osaajapulaan.

Yhteistyön tavoitteena on syventää digitaalisen valmistusteknologian ja robotiikan, sekä puhtaan energian ratkaisujen ympärille rakentuvaa yhteistyötä vahvistamaan länsirannikon osaamispohjaa tukien näin alueellista kehitystä.

 

Puhtaan energiantuotannon osaamistarpeet kasvavat

Energiantuotannon rakennemuutos kohti päästöttömiä energiaratkaisuja luo kysyntää muun muassa vetytalouteen ja akkualaan liittyville ratkaisuille ja osaajille. 

– VAMK vastaa osaltaan näihin osaamistarpeisiin muun muassa erilaisilla Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamilla koulutushankkeilla, jotka on suunnattu erityisesti jo työssä oleville henkilöille, Vest toteaa. 

Syksyllä 2023 ovat alkaneet ensimmäiset toteutukset vedyntuotannon ja vetytalouden sekä akkualan liiketoimintaosaamisen koulutuksista. Alkamassa on myös erityisesti insinööreille suunnattu Akkuarvoketjun kohdennetut tarpeet – koulutus. 

Tuuli- ja aurinkovoimatuotannon kasvu Suomessa kasvattaa tarvetta erilaisille energiavarastoille ja tämän vuoksi VAMK panostaa voimakkaasti erityisesti akkuteknologian koulutukseen. Suomeen on suunnitteilla erittäin mittava määrä lisää sään mukaan vaihtelevaa uusiutuvaa energiantuotantoa, ja tulevaisuudessa tarvitsemme sähköverkon rinnalle toisen vaihtoehdon suurten energiamäärien siirtoon, mihin vihreä vety tarjoaa erittäin hyvän vaihtoehdon, kertoo yliopettaja ja Vedyntuotanto ja vetytalouden arvoketjut-hankkeen projektipäällikkö Ossi Koskinen.

Digitalisaatio ja tekoäly kehityksen moottoreina

Tekoälyn käyttö lisääntyy nopeasti sen monipuolisten käyttömahdollisuuksien ansiosta. Juuri alkaneessa EU:n osarahoittamassa Tekoälystä kestävää liiketoimintaa-hankkeessa kehitetään verkkopohjainen koulutusohjelma, jonka avulla yritykset voivat hyödyntää tekoälyä omassa toiminnassaan. 

– Tekniikan ainutlaatuinen Technobothian oppimisympäristö on mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa. VAMKin osaaminen mm. robotiikassa ja sähkötekniikan sovelluksissa on loistavaa, etäkäyttö ja mobiilirobotiikka ovat vahvasti tulevaisuuden keskiössä ja jatkossa me toteutamme virtuaalitekniikoita opetuksessamme, toteaa tekniikan yksikön johtaja, TkT, Dos. Ville Isoherranen.

Kommentit (0)

Jätä kommentti