Kolumni
0
0

VAASASSA KEHITETÄÄN ROKOTETTA KIUSAAMISTA VASTAAN

Näin siteeraa Anne Salovaara-Kero Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen professori Raimo Lappalaista. Mistä ihmeestä on kyse?

Anne Salovaara-Keron luotsaama MIELI Pohjanmaan mielenterveys ry on STEA:n rahoittamassa Hyvä olla koulussa – Må bra i skola hankkeessa kehittänyt Magis-mobiilipelin yhteistyössä professori Raimo Lappalaisen tiimin kanssa. Peli on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja se on herättänyt niin kansallista kuin kansainvälistä kiinnostusta. Peli on kehitetty 10-12 -vuotiaille lapsille. Vaasalaiset lapset ovat olleet aktiivisesti mukana kehitystyössä, mikä Salovaara-Keron mukaan onkin yksi pelin menestystekijöistä.

Alustavat tutkimustulokset satunnaistetussa tutkimuksessa osoittavat seuraavaa: ”Kyselyiden perusteella Magis-peliä käyttäneellä ryhmällä havaittiin psykososiaalisen hyvinvoinnin lisääntyneen ja käytösongelmien vähentyneen. Kiusaamista raportoineiden lasten keskuudessa kiusatuksi tuleminen väheni. Lisäksi kiusaamista kokeneiden lasten kaverisuhdetyytyväisyys kasvoi, psykososiaalinen hyvinvointi parani ja emotionaaliset oireet vähenivät. Vertailuryhmään arvotuilla lapsilla ei havaittu vastaavia muutoksia.”

Salovaara-Kero ja hanketiimi onkin innoissaan pelistä ja sen mahdollisuuksista tukea lasten mielenterveyttä. Pelin kautta lapset oppivat hyväksymis- ja omistautumisterapiaan pohjautuvia taitoja, kuten kuinka tunnistaa mikä on itselle tärkeää ja miten hyväksyä tunteet ja ajatukset.

Pelin toinen tutkimusaalto tehtiin syksyllä 2020 ja sen tuloksia odotellaan parhaillaan. Salovaara-Kero kertookin, että on innoissaan teknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista, ja miten niiden kautta voidaan tukea lasten mielenterveyttä ja siten ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöitä. Salovaara-Kero mainitsee myös yhdeksi kehitystyön valtiksi niin poikkitieteellisen lähestymiskulman kuin kumppanuuden järjestön, kaupungin ja yliopiston välillä. 

Entä mitä tulevaisuudessa, onko lisää pelejä tulossa? Salovaara-Kero hymyilee ja vastaa, että tottahan toki, uusi 7-9 -vuotiaille suunnattu mobiilipeli on jo kehitteillä.

Anne Salovaara-Kero är direktör för MIELI Psykisk Hälsa Österbotten, och med i Hyvä olla – Må bra projektet som  utvecklar utöver ovannämnda Magis -mobilspelet just nu även ett nyt mobilspel för barn i årskurs 1-3. Förutom de digitala spelen erbjuds barnen i skolor i Vasa också stöd i gruppform. Föreningen har tillsammans med psykologie doktor Katariina Keinonen utarbetat ”Min grej -grupper”. I dem får barnen öva sig på ”må bra-färdigheter”som stöder den psykiska hälsan. I projektet tar man även med familjeperspektivet. Föräldrar till barn som deltar i Min grej -grupper kommer att erbjudas möjlighet att delta i föräldragrupper. I grupperna får föräldrarna också ta del av ACT (acceptance and committment therapy) -baserade övningar och uppgifter. Salovaara-Kero berättar att det handlar om likande må bra-färdigheter som används med barnen, det är något alla kan dra nytta av. Precis som för barnen, så är det bra även för vuxna att fundera kring vad som är viktigt för en hur leva ett liv enligt det som är värdefullt för en. 

Covid-19 pandemin utgör att våra psyken utsatts för nya utmaningar, och det syns i arbetet på Österbottens kriscenter Valo som Salovaara-Kero också basar för. Hon är därför glad över att även få vara med jobba för att stöda barns och familjers psykiska hälsa.

Kommentit (0)

Jätä kommentti