Fakta
0
0

Suomen tulevaisuusvaliokunta malliksi koko EU:lle

Tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja Joakim Strand osallistui viime viikolla Euroopan parlamentin tutkimuspalvelun (EPRS) järjestämään pyöreän pöydän keskusteluun Euroopan unionin strategisesta ennakoinnista. EPRS kehittää menetelmää Euroopan unionin lainsäädännön stressitestiksi, jonka avulla päätöksentekijät voisivat paremmin ennakoida tapahtumia ja varautua tulevaan.

EPRS:n tuore raportti tarkastelee strategista ennakointia neljässä maassa, joilla on erityisen kehittynyt ennakointijärjestelmä. Näitä maita ovat Suomi, Alankomaat, Uusi-Seelanti ja Iso-Britannia. Raportissa Suomen eduskunnan tulevaisuusvaliokunta nostetaan malliksi koko EU:n ennakoinnin kehittämiselle. Uudessa ennakointimenetelmässä on otettu mallia tulevaisuusvaliokunnasta. EU:n strategisen ennakoinnin kehittäminen voi johtaa jopa Euroopan parlamentin oman tulevaisuusvaliokunnan perustamiseen.

”Tarvitsemme ennakointimenetelmiä tehdäksemme parempaa lainsäädäntöä. Tämä ei kuitenkaan riitä, vaan päättäjillä tulee olla velvollisuus haastaa ilmiselvyyksiä, ajatella pitkäjänteisesti ja nähdä välittömiä uhkia ja mahdollisuuksia pidemmälle. Institutionalisoidun toimijan kuten tulevaisuusvaliokunnan vahvuus on juuri tässä. Se voi edistää päätöksiä, jotka mahdollistavat tai jopa pakottavat ennakointiin päätöksentekojärjestelmässä. Kysynkin, voisiko Euroopan parlamentti perustaa oman tulevaisuusvaliokuntansa, jonka tehtävänä olisi edistää pitkän tähtäimen näkökulmaa EU-asioissa? Hyvä ennakointikyky on myös tehokas keino vahvistaa EU:n painoarvoa ja kilpailukykyä globaalissa toimintaympäristössä”, Strand sanoi puheenvuorossaan pyöreän pöydän keskustelussa viime keskiviikkona. 

Tulevaisuusvaliokunta on käynyt aiheesta vuoropuhelua myös komission kanssa aiemmin viime syksynä. Yhteistyön lisääminen EPRS:n kanssa on jatkoa tälle aiemmalle vuoropuhelulle komission varapuheenjohtaja Maroš Šefčovičin kanssa EU:n strategisen ennakoinnin kehittämisestä. 

Viktigt att Finland och regionen noteras inom EU

Som ordförande för framtidsutskottet i Finlands riksdag gläder jag mig över att Europaparlamentets utredningstjänst EPRS så starkt i sin färska rapport lyfter fram just framtidsutskottet i Finland som exempel för utvecklandet av framsynen inom hela EU, konstaterar Joakim Strand som deltog i en rundabordsdiskussion i samband med rapportens publicering.

I själva verket borde vi på alla plan ännu betydligt bättre kunna utnyttja de möjligheter vårt medlemskap i EU ger. Detta gäller såväl finansiering som ny samverkan kring forskning, innovationer som infrastruktursatsningar. Som ett steg i detta ombildade vi tidigare Kvarkenrådet till en formell Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete (EGTS). Detta sätter även Österbotten på kartan på ett helt nytt sätt. Samtidigt kan jag meddela att jag efter 3 givande år som Svenska riksdagsgruppens och Mittengruppens representant i Nordiska Rådet och dess utskott för tillväxt och utveckling kommer att ge stafettpinnen vidare. Mitt övriga nordiska engagemang, inte minst styrelseordförandeskapet inom just Kvarkenrådet EGTS kräver allt mer tid. Med Aurora Botnia i hamn jobbar vi nu aktivt med frågor kopplade till the Nordic Battery Belt, regionala elflyg samt utredningar kring de förslag som olika aktörer och potentiella investerare fört fram kring en framtida fast förbindelse, avslutar Strand.

Kommentit (0)

Jätä kommentti