Science
0
0

Science @Bock’s nr 16

Hus av nya biologiska material

Av mänskans totala växthusgasutsläpp står betongindustrin för 8-10%. Det är mer än dubbelt mer än flygindustrin! Borde vi bojkotta betonghus? Tidigare har det varit otänkbart. Snart kan träkonstruktioner erätta många betonglösningar. Nu har forskaren Will Srubar vid Universitet i Colorado samlat team från flera vetenskapsområden och har en klar åsikt. Skulle vi idag starta från rent bord skulle vi inte behöva eller vilja använda vare sig betong, glas eller stål. Förutom trä och växtbaserade lösningar, 3D printning osv, föreslår dessa utvecklare att hus borde produceras av biologiska småfabriker t.ex. bakteriekulturer och svamporganismer.

 

Även biologiska batterierlamp-3969902_1920

Professor Angela Belcher i MIT i USA, har studerat batteri tillverknings teknologier, där virus kan kan fungera som dupliceringsmekanism. Dvs Belcher har manipulerat genetiskt bakteriofager så att bakterier som infekterats har massproducerat sig själv. Om detta görs i rätt miljö kan man skapa bl.a. nanotrådar av coboltoxider som kunde användas i batterier. Eventuellt kan detta leda till elektroder som kunde avsevärt minska på laddningstiden och öka kapaciteten på batteriet.

Samma person är aktiv utvecklare av nanoparticlar som skall kunna ge sig på cancerceller i patienter.

 

Allt ur intethere-3343947_1920

Mänskans hjärna har svårt att förstå begrepp som oändligt och ingenting. Det är en biologisk begränsning vi måste leva med.  Väldigt mycket tyder på att allt har verkligen uppstått ur ”ingenting” dvs ur detta s.k. void uppstår något vi kan kalla positivt och något helt motsatt som vi kan kalla negativt. Om någondera  delen av ”skapelsen” utgör litet större mängd (kan bli så av flera orsaker) så ser vi mänskor där vi lever bara en sida av ingenting och en verklighet som i själva verket har sitt upphov i ingenting. Matematiskt verkar universum att fungera så.

Nu har forskare i Uppsala i Sverige och Oviedo i Spanien gett ut en rapport där man föreslår att universum nu lever i ett ”falskt vacuum” vilket resulterar i att det kan tänkas att en bubbla av ingenting äter upp allt av rymdtiden vi lever i och återskapar – just det – ingenting.

Hur som helst. Invändningar kan göras men ytterligare tillkommer således händelser och beräkningar som tyder på att allt uppstått ur inget.

Kommentit (0)

Jätä kommentti