Science
0
0

Science @Bock’s nr 15

MIT kommunicerar med mänskans undermedvetna

MIT:s Dream Labs i USA arbetar fram en apparat som skall kunna kommunicera med mänskans undermedvetna Jag. Inom AI forskningen har man lyckats uppnå lösningar där AI överträffar mänskans förmåga att se nya möjligheter och t.o.m. att vara kreativ. Likaså finns tekniska lösningar för att låta mänskans hjärna med ”tankekraft” styra AI funktioner och enklare teknologiska system. Också finns en hel drös av projekt i världen för att utveckla hjärnans förmåga att fungera rationellt, effektivt och logiskt.

Dream Labet har nu presenterat möjligheter att utnyttja mänskans undermedvetna. Det undermedvetna styr mycket mer av vad vi gör, talar och känner än vi vanligtvis upplever själv. Vad vi upplever och är medvetna om är till största delen sådant som det undermedvetna redan ”diskuterat färdigt” , redan beslutat att är din eller vår åsikt. Det går att googla bl.a. på ordet Hypnagogia för att veta mer. Dream Labs har också utvecklat en s.k. Dormio handske för att skapa relationen till det undermedvetna.
face-1247955_1920

Telemedicin ett måste

Speciellt med tanke på Corona krisen så blir det en oöverkomlig kostnad för den offentliga sektorn att fortsätta med hälsovården i den form och funktion vi ser den idag. Framförallt när det gäller åldringsvården med ofta många sjukdomsbilder aktiva samtidigt – både fysiska och psykiska. I Kina finns redan i produktion sängar som levererar i realtid via sensorer data om sjukdomar och svagheter och hur de utvecklas. Den här informationen är i många avseende bättre än ett läkarbesök eller en hemvårdare eftersom de flesta problemen bör åtgärdas innan man ser synliga tecken . Dessutom kan vården bli betydligt bättre och effektivare ur patientens synvinkel – och spara pengar för andra insatser – ifall sensorer följer med utvecklingen i realtid.

Dylika sensorer tas nu fram i världen i snabb takt. En del är enkla (och billiga) ytsensorer som följer med mediciners och patienters temperaturer och aktiviteter. Andra är väldigt duktiga på att spåra biomarkörer på huden eller i luften vi andas ut eller släpper ifrån oss. Det tredje är bildigenkänning som gör att fotografier (även röntgen) kan analyseras väldigt bra helt automatiskt t.ex. melanomia förändringar i huden med en vanlig mobil utrustad med en förstoringslins.

I Europa är vi hopplöst efter och tänker att telemedicin är ett telefonsamtal eller att en hemhjälpare knapprar in rapporter i sin mobil…

Det viktiga är nu att komma bort från tanken att telemedicin och teleterapi enbart är en ny möjlighet och stöd för hälsovården. I stället skall tanken  vara att ta den ibruk så att den blir en utgångspunkt för hur vården organiseras.

Kosmisk dans bekräftar Einsteins beräkningar

När Einstein publicerade sin Allmänna Relativitetsteorin så var en av exemplen i verkligheten planeten Merkurius som har en bana som kröker sig runt solen annorlunda än vad den mekaniska gravitationsteorin från  Newtons tid kan förklara. Sedan kom också bekräftelsen via observationer om ljusets krökning förbi solen som kunde studeras exakt vid en känd solförmörkelse. Nu har en ny sådan bekräftelse fåtts från en stjärna som kretsar kring det svarta hålet i Vintergatans centrum Sagittarius A. Den gör en rosettliknande ständigt förändrad bana runt det svarta hålet och det har nu kunnat bekräftas med stor noggrannhet. Den rosettliknande banan förutsågs som en teoretisk möjlighet av Einstein under vissa extrema förhållanden.solar-system-11111_1280

Kommentit (0)

Jätä kommentti