Science
0
0

Science @Bock’s nr 14

Datachips med neuroner

Ett start-up företaqg i Australien – Cortical Labs – bygger datachips som använder neuroner från möss och mänskor. Människoneuroner tillverkas vå att stamceller odlas till neuroner.  Idén är att dramatiskt minska på elbehovet genom att kopiera hjärnans sätt att processera.  Också en grupp europeiska forskare har redan lyckats  få till stånd att kiselbaserad processering (som hjärnceller) kommunicerar med biologisk processering (hjärnceller) över internet.

MIT forskare har försökt använda bakterier redan 2016 för att skapa processering. Cortical hävdar att deras mini hjärnor nu ligger efter kapaciteten för en fluga men att, enligt CEO Hon Weng Chong, så skall de nya musneuronerna kunna spela spelet ”Pong”. ”Vi skall till och med kunn
a utveckla och förändra neuronernas beteende” säger han vidare.

nerve-cell-2213009_1920

Tanke direkt till text

Forskare på University of California har meddelat att de redan byggt ett system för att skriva ut text direkt från hjärnan. Nature Neuroscience berättar att systemet är förvånansvärt felfritt. Felprocenten ligger kring 3 ! Tanken är att kunna snart styra datorer bara genom att tänka…

 

Corona gör Neolix stort i Kina

Neolix är bar en av tiotals snabbt växande företag i Kina som producerar självgående enheter/fordon. Coronan har lett till en explosionsartad efterfrågan på automatiserad leverans av produkter i de kinesiska städerna samt till att t.ex. spraya gator med desinfektionsmedel  och städa. Nu rusar också investerar till branchen från hela världen och Kina är störst därför att både offentlig sektor och privata sektorn är intresserad och aktiv att ta i bruk nya lösningar. Billigt och bra.

I Europa sitter forskare, politiker och affärsmän och tuggar på problemen.

 

Chalmers gör nanoskinn

Bolaget Amferia tar sig an att kommersialisera användningen av möjligheten att skapa på konstgjord väg ersättande material för den mänskliga kroppen men som kroppen gärna samverkar med. Det icke giftiga materialet är av samma ursprung som plexiglas. Men en manipulering i nanoskala gör materialet lämpligt som ”ersättare” av t.ex. hud eller brosk. Med hjälp av proteiner från immunsystemet så blir också materialet anti-bakteriellt – värdefullt vid ingrepp och operationer.

 

Helt sjukhus med robotar i Kina

I samband med Corona utbrottet har man byggt ett helt sjukhus där robotar gör tester, delar ut mat och mediciner. Robotarna vet automatiskt varje patients situation i realtid och kan ingripa. Dessutom ger vissa robotar underhållning t.ex. dansar och sjunger. Fördelen med robotarna i Corona tider är att dom är lätta att desinfektera och förhindrar smittospridning i sjukhusen. Robotarna kan ta prover i munnen och även vara i kontakt med patienten för skötsel. Personalens hälsa äventyras inte. Sjukhuset står nu kvar i beredskap ifall en ny våg av smitta uppkommer. Peking företaget CloudMinds har levererat robotarna.

analysis-2030261_1920

Kommentit (0)

Jätä kommentti