Science
1
0

Science @ Bock’s nr 9

Kina överraskar:

Extrem rening redan 2020

Det har varit en stor diskussion i världen över den ökande användningen av stenkol i Kina. Nu överraskar landet – där alltjämt trots den hisnande utvecklingen  c 500 miljoner vill ha modernare standard – med att rapportera snabbare än beräknat rening av utsläpp från kolkraftverk.

Kina påbörjade ett krig mot smog redan 2014 med att införa ULE (Ultra Low Emissions) standarder för renovering av kolkraftverksutsläpp. Ambitionen var att 71% skulle vara utrustade år 2020 och omfatta 580 millioner kw. De facto var 590 miljoner kw redan installerade och i bruk i slutet av 2017. Som ett resultat har totala mängden utsläpp i Kina från kraftverken minskat med 65% av svaveldioxid , 60% av kväveoxid och 72% av partikelutsläpp.   Till det omfattande systemet hör en offentligt tillgänglig databas med realtids data från de olika kraftverken (CEMS) som heter China Emissions Accounts for Power Plants (CEAP).

 

AI övertar också mänskan inom design

Phillip Starck – designmänskan och brandet ,  mannen bakom designen av nya rymdstationer och  Steve Jobs yacht bl.a. – förutspår att AI kommer att överträffa mänskan i kreativitet och t.ex. design av bruksföremål. Självlärande program har han utnyttjat för att skapa bättre möbler.

Mänskan har goda sidor men också många svaga. AI är nödvändigt för att bevara humaniteten dvs skydda oss från mänskans dåliga sidor. Unga designers som Karl Chucri – cofounder av prisbelönta  Studio Caramel säger: ”Philippe Starck är onekligen en tankens mästare för vår nya generation”960x0

 

TOTALFÖRÄNDRING PÅ 20 ÅR

I den digitala världen totalförändras företagens/organisationernas läge snabbt. Nu kryper digitaliseringen in i den klassiska världen: utbildning, hälsovård. industri, management, forskning, politik osv och förändringarna kommer att gå lika snabbt.
image001 image001 2

Kommentit (0)

Jätä kommentti