Science
0
0

Science @Bock’s nr 58: 10 Techtrender som ger äkta utveckling!

1.Ecosystem ger bättre fart och utveckling

Företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor är mest upptagna med att analysera sin position utifrån sig självt, sina bokslut och sin affärsmodell. Det behöver man naturligtvis fortsätta med i framtiden också. Men i konkurrens med resten av världen förlorar man i perspektiv, insikt och framförallt utveckling ifall man inte kan bygga in sig i ett större sammanhang som vi här kallar ecosystem.

På Johannesburgs flygfält i Sydafrika finns det kända uttrycket ” If you want to go fast – go alone. If you want to go far – go together”. Dethär gäller för företagsekonomi och ävenså offentlig ekonomi.

Dvs värdet ett bolag kan tillföra blir mer intressant på marknaden om det kopplas ihop med värden andra bolag tillför. I framtiden kommer starka ecosystem att fajtas med varandra om kompetens och marknaderna. Utrymmet för enskilda bolags teknologier ensamt för sig kommer att krympa generellt sett.

2.Data driver affärsmodellen 

Tidigare utvecklade bolagen t.ex. kundönskemål via tester, laboratorier, kostsamma studier etc. Det gick också mycket långsamt . Idag kan data ge i realtid mer information om vad kunden vill ha. Dessutom kan man utveckla brandtänkandet till något som kallas brand shaping.ball-g3648ae980_1920

I dagens datadrivna verklighet kan alltså kunden i realtid driva utvecklingen av ett företags verksamhet genom att kunddata styr utvecklingen av bolagets eller organisationens arbete. Kunden kommer att tom välja sådana produkter och tjänster han varit med om att själv utforma.

3.Grön teknologi – net zero

Alla former av genuin miljöanpassad verksamhet har en stor fördel. ”Greenwashing” dvs olika label och märkningar som man kan köpa sig till för att tex ”kompensera” för miljöföstöring – utan att förändra driften i verkligheten – kommer att få skampålen.

I själva verket räcker det inte längre med koldioxidsnålhet eller -neutralitet. Vi måste räkna på vad vi per person har dumpat i luften de senaste åren. I verkligheten har de utvecklade länderna under de senaste 50 åren redan fyllt luften per person med mera skit än där får finnas. Alla utvecklade länder måste bums gå in för net zero dvs inte ett till gram får föras dit. Det är tom så att de utvecklade länderna bör städa upp efter sig dvs utveckla teknologier för dammsuga skiten de redan fört ut i luften. Afrika och Asien (t.om Kina) har ännu per person litet utrymme att ”skita” ner om vi skall hålla oss inom 1,5 eller 2 graders uppvärmning.

Behovet av net zero kommer att driva stora konsumtionsförändringar men också utvecklingen av industriella affärsverksamheter. Den som klarar av detta har stora konkurrensfördelar

4.Mänska och maskin tillsammans 

Tillsvidare har civilisationen delat upp jobben mellan mänskor och maskiner. Det har varit relativt klart vad mänskor skall syssla med och vad robotar och maskiner gör.technology-g3537821fb_1920

Så ser det inte ut att vara klokt att göra i framtiden. De som kan meningsfullt integrera mänskans och maskiners funktioner kommer att dra det längre strået. Dvs mänskor som kan hitta sådan fiffighet hos maskinerna , som mänskan inte intuitivt kom att tänka på (jfr datorer som slår ut världsmästare i schack) har ett enormt försprång framom mänskor som har svårt med datorintelligens. Samverkan och ömsesidig respekt är ledorden.

5.Ledarskapet får en ny ledstjärna

Alltjämt är ledarskap i huvudsak en förmåga att effektivt styra mänskor och driva prestanda i en organisation. En modell från arméstrukturer bland annat. Och den har sin plats alltjämt i många situationer.

I en tid då teknologier avlöser varandra med 20 års mellanrum och givna sanningar blir oheliga på 10 år så kommer nog bra ledarskap att kräva framförallt substanskunnande i stället för processer, metoder och stil.

Även processer, metoder och stil kommer att behövas. Men om ledarskapet saknar substans men har stil i överflöd blir det en glad och festlig marsch mot undergång. Digital transformation är här ett nytt ledord.

6.Gamification

Lek, spel och glädje hjälper till att skapa ett vinnande lag och utmärkta spelare. Enbart disciplin räcker inte . Framförallt kan spel locka fram – ifall dom har gott innehåll – kreativitet som annors lätt står i garderoben. Utan att användas.

Att skapa motivation individuellt och i grupp och få till stånd action underlättas i flera situationer enklast och effektivast med spel. Att lyckas i spel är lika belönande som pengar. Sådan är mänskan skapad.

7.Artificiell Intelligence

Diskussionerna om AI:s framtid har bara inletts. Klart är att alla accepterar att den är på väg att tas i bruk. Åsikterna om vad den kan göra divergerar.

Om vi tar inlärning som exempel börjar det bli klart att AI ”orkar” göra personliga läroprogram betydligt mer än en livslevande lärare. Det är tungt för en mänska att anpassa sig till olika typer av mänskor minut för minut och mänskan vill därför rationalisera problemet med att alla sitter en viss tid tysta och lyssnar, eller alla skall göra samma uppgift på samma tid. Som om alla skulle kunna klara av att vara intresserade av ämnena och sakerna i läsordningens givna takt. En takt som är bestämd ett halvt år på förhand.

Naturligtvis har den personliga läraren också sin fördel. Idag när utvecklingen går snabbt och du bör uppdatera och omskola dig dagligen så blir AI oumbärligt för den som vill hänga med kunskapsmässigt men också känslomässigt.

8.Tokens

Vi står nu inför utvecklingen av ett decentraliserat finanssystem (DeFi, decentralized financial system). Kryptovalutor, NTF:s samt swisch system krattar stigen för tokens dvs polletter av olika typ. Hit hör också att inte ”köpa” produkter eller tjänster för att äga dom, utan användningsrätter och sharing ekonomi (samma sak kan användas av flera samtidigt eller skillt). Till dethär kan kopplas förnuftig användning och belöning för social kompetens.

Det kan finnas en explosive utvecklingsmöjlighet av existerande produkters och tjänsters ekonomiska värde på marknaden om den här potentialen utnyttjas rätt.

9.Realtidslogik

Det är klart att datorerna kan göra fler och fler operationer per sekund. Vi kopplar upp oss via telefoner och apparater nära nog med ljusets hastighet. Det som ännu begränsar överföringen av information är mängden per sekund som apparaterna kan sända och motta.Unknown

Utvecklingen går dock mördande snabbt. Vetenskapsmännen är övertygade om att vi kan ta ibruk verkliga realtidssystem inom rätt kort tid. Det betyder att t.ex. automatstyrning, fjärroperationer av patienter, minimering av olyckors utfall, våra egna reaktioners relevans etc kan skötas bums (utan att vi ens hinner tänka, det tar nämligen c 0,3 sekunder för oss att inse vad vår hjärna tänkt ut)

Naturligtvis också en enorm möjlighet för industrin att bli supereffektiv.

10. Nästa nivå på programvaru utvecklingen

Bäst att utgå från ett exempel. Världsledande VW inom bilindustrin har satsat enormt på programvaruutvecklingen inom bilindustrin. Deras logik var att förbättra bilens teknik med software. Sedan kom TESLA. I stället för att förbättra klassiska biltekniken med programvara så gjorde han bilen till en dator som har hjul.

Samma utveckling har en väldigt stor del av övriga industrin framför sig. Kina 3D printar jättedammar. Hälsovården erbjuder ett fenomenalt arbetsfält i denna fråga där hjärnans, nervernas, tarmarnas bakterieflora och DNA kunskap skall sammanföras till en individuellt producerad medicin för dig. Helt omöjligt för en läkare eller farmaceut.

Kommentit (0)

Jätä kommentti