Science
0
0

Science @Bock’s nr 53

”Game over”: Snart är AI på mänsklig nivå!

Google har en forskargrupp Deep Mind som utvecklar AI intelligens som siktar på AGI (Artificial General Intelligens). Den klassiska frågan har ju varit om och när kan AI bli lika intelligent som mänskan. Dr Nando de Freitas, som leder gruppen, anser att tävlingen nu börjar vara över. Den nya nivån på AI  ”Gato AI” utmanar nu mänskans kapacitet i tester i form av att t.ex. skriva poesi. Gruppen menar att det närmast är nu kvar att skala upp deras system och att det är oundvikligt att AI blir mer intelligent än mänskan. Får se men tävlingen är i en slags upplopps fas.

Nu siktar man på att utveckla AGI så att man kan få till stånd system  som kan argumentera och resonera, planera, lära sig, stå för kunskap och kommunikation i naturliga språkformer. Gato kan nu utföra 604 olika uppdrag samtidigt!

Industry 4.0 ja tekoäly

Viime vuosien aikana on räjähdysmäisesti kehittynyt ns Industry 4.0 , joka on kooste mitä digitaaliset kaksoset, Internet of Things IoT voivat tehdä älykkäälle valmistukselle.

Nyt tulee rajusti lisääntymään robotisaatio, dronit ja kamerat teollisuudessa . Näillä tekoälyllä ohjatuissa tuotantoketjuissa voidaan siten etukäteen arvioida ja ennakoida kaikki tapahtumat ja niiden tulokset. Sattumat ja lapsukset jäävät historiaan. Virheettömyys ja itsensä korjaavat tuotantolinjat ovat todellisuutta. Kehittyy ns Inspection Robots joista tulee standardi teollisuudessa viiden vuoden aikana , ennustaa VicePresident Bill Ray analyysiyhtiö Gartner.

Nyt kasvaa markkinat yrityksille jotka kehittävät tätä osaamista. Yritykset voivat olla ns SME tasoa (pien- ja keskisuuria) jotka eivät kehitä robotteja itse vaan keskittyvät toimintalogiikkaan jossa kokonaisuus oppii itse valmistamaan paremmin ja paremmin. Ilman että siihen tarvitaan työnjohtoa tai HR ihmisiä.

solar-panel-gb85a556db_1920

Solpaneler som ger el på natten och när det regnar

Solpanel kräver batterier för att ladda upp energi när solen lyser för att kunna avge och tjäna sitt syfte när det är mörkt. Lösningen för att producera el när det är mörkt  utnyttjar temperaturskillnaden som uppstår när solpanelen kyls ner vid solnedgången i förhållande till den omgivande lufttemperaturen. En termoelektirisk generator skapar då energi. Stanford Universitetet som utvecklar tekniken säger att man kan utnyttja samma effekt i morgongryningen då solpanelerna värms upp.

Ett universitet i Kina, Soochow, har presenterat  en triboelektrisk nanogenerator som skapa el när regndroppar faller t.ex. på en solpanel. Generatorn utnyttjar friktionskraften som då uppstår pga av regndroppens rörelse. Rikligt med regn är alltså jättebra!

Kommentit (0)

Jätä kommentti