Science
1
0

Science @ Bock’s nr 5

Teknologi – ekonomi – design – innovationer

Världen blir asiatisk

Redan nu står Asien för 50% av världens BNP. Än mer betydande är att 2/3 av BNP ökningen kommer därifrån. Av den beräknade ökningen av medelklassens konsumtion 2015 – 2030 så kommer bara 1 Tn  (1000 miljarder) från gamla västvärlden medan 25 Tn kommer från Asien. Av världens befolkning kommer mer än hälften att leva i Asien. Marknaderna som driver utvecklingen och styr lösningarna utvecklas där. Hinduiska länder som Indien, konfutseanska som Kina, muslimska som Indonesien slår alla kristliga länder i utvecklingstakt.

Det tog 500 år för Europa-USA att bli dominant i hela världen. På bara de senaste 25 är har vi förlorat den rollen! Vi har mer pengar, teknik och utbildning – men det hjälper inte!

image006 image005

Kommentit (0)

Jätä kommentti