Science
0
0

Science @Bock’s nr 41

Snabbmatens förpackningar under lupp

I  USA har en längre tid forskats i snabbmatens förpackningar.  Ett av intressena gället ftalater som ingår i plast som skyddar maten i förpackningarna.

Ftalaterna påverkar i väldigt små mängder hormonbalansen i kroppen och potentiellt även reproduktionen. De tillhör  EDC gruppen dvs kemikalier som stör endokrina systemet. Ftalaterna används för att göra plast mer användarvänligt.

Forskare vid Georg Washington i USA har tittat på stora mängder matprover och fann i över 80% ftalater i DnBP (di-n-butyl phthalate) form.

Kemikalien härstammar från förpackningens plastskyddande innerdel som varit i kontakt med maten samt dessutom från plasthandskar som används i produktionen och i förpackandet.pexels-athena-2582937

Superdatorhegemonin till Kina?

National Supercomputing Center i Wuxi har skapat inte bara en utan – som sig bör i Kina – världens två största superdatorer Sunway och Tianhe-3. Enligt uppgift som klarar av  1,3 exaflops per sekund. Det är första gången i världen datorer överskrider exaskalan.

I somras kunde vi rapportera att Kina också tog skalpen i fråga om vem i världen är bäst på kvantdatorprestanda. Dessutom är dom ledande på den nya metoden att använda fotoner – dvs ljus och inte materia –  i beräkningarna.

Inte nog med det. Kinas vetenskapsmän i Heifei har skapat världens första integrerade kvantnätverk med ett totalavstånd på 4600 km mellan användarna. Inklusive världens första kvantkommunikations satellit.

För bara 10 år sedan skrattade europeerna åt ”Made in China”. Idag pratas allmänt om att Kina ännu bara kan kopiera. De facto är Kina snart före inom 4 av alla de fem centrala områden:

1. AI

2. Kvantprocessering

3. Biovetenskap

4. Halvledare

5. Autonoma system. Och inom punkt 4 där dom ännu inte är ledande har dom utvecklat fotoniken som kan bli 1000 ggr bättre än dom existerande halvledarlösningarna…

pexels-cottonbro-6491964

Fotoniken kommer nu snabbt in i datorvärlden

Från Skolkovo i Moskva, till Kina och till Kalifornien i USA rapporteras varje vecka numera om betydelsefulla framsteg att ersätta materia(ofta elektroner) med ljus (fotoner) i datorer och energilösningar. I Moskva presenterades en switch av fotoner som kunde utföra 1000 ggr snabbare behandlingen än dagens halvledare. Nu rapporteras från University of California att man har utvecklat  helt optiska processor som kan utföra hela beräkningar. Installationen är nu gjord för att utföra tidskrävande transformationer ( typ Fourier transformationer).

Installationen öppnar fältet för enorma mängder av snabba framsteg och områden för innovativitet. Installationen kräver t.ex. i praktiken ingen el eller energi alls. Processeringen kräver alltså ingen energi!

De följande stegen är att utveckla nya metamaterial och metaytor som är optimerade för ljusprocessering.

dna-g6aa76beba_1920

Junk DNA – genetikens ”mörka materia”?

Ett av genetikens obesvarade frågor har varit varför vi har så mycket material i våra gener som inte verkar att ha någon funktion. Vi har hittils i storleksorningen 50% avskrivit materialet som ”skräp” – eller Junk som i engelskan. ”Skräpet” har uppstått pga för vår överlevnad inte längre nödvändigt material, virus som har lidit skeppsbrott i våra gener osv.

För att ha en jämförelse. När vi tittar på vår jord, solen, planeterna, kometerna, asteroiderna, stjärnorna, andra galaxer – dvs allt som vårt öga kan se som materia – så ser vi uppenbarligen c 3-4% av verkligheten. Det som finns men vi inte ser är ”mörk materia” – något som måste finns eftersom detta något påverkar på känt sätt vår synliga materia. Mörk materia finns i storleksordnignen 6 ggr mer än vad vi nu ser. Dessutom finns i storleksordningen 20 ggr mer ”mörk energi” än materia vi ser .

Verkligheten är bokstavligen mycket mer än allt här i mänskliga livet! Och nu har alltså genetikerna börjat komma underfund med att skräpet i våra gener i alla fall kan vara kritiskt för  däggdjurens överlevnad.  Det är ännu för tidigt att säga hur och hur mycket  men ”skräpet” verkar att påverka indirekt och eventuellt även direkt funktionerna av de gener vi vet att direkt kodar för vår överlevnad. Testningar görs nu på möss. Mössen och mänskorna har till 99% samma gener som kodar för protein. Därigenom kan forskning där klargöra rätt tillförlitligt läget även för mänskan.

Kommentit (0)

Jätä kommentti