Science
1
0

Science @Bock’s nr 39: STUDIE

Hälften av USA kosmetika innehåller riktigt giftiga kemikalier

Notre Dame Universitetet testade mer än 230 vanligen använda kosmetika och fann att 56 % av fundament och ögonprodukter, 48% av läpp produkter och 47% av mascara produkter innehöll höga nivåer av fluorine. Denna kemikalie är en indikator för s.k. PFAS (långlivad kemikalie) som ingår i stekpannor, mattor och oerhört många andra konsumentprodukter.

Den högsta nivån PFAS fanns i vattenbeständig mascara (82%)  och läppstift med lång beständighet (62%). 29 produkter med hög koncentration av fluorine testades ytterligare och innehöll mellan 4 till 13 specifika PFAS kemikalier. Endast en av produkterna uppgav PFAS som ingrediens på sin etikett.

Undersökningsresultatet är nog shockerande. PFAS kemikalier utgör en stor risk för användaren men är dessutom långlivad och ackumuleras i kroppen. Dessutom är risken för miljökontamination hög i samband med produktion men också i samband med att göra sig av med kosmetikan dvs i avloppsvattnet. PFAS kemikalier kopplas angående effekter enligt forskningsresultaten ihop med cancer, försvagad immunresistens och lägre födselvikt.

 

Skoltech, MIT och Nanyang i samarbete har löst halvledar problem

Forskare i Skoltech i Ryssland (ryska Silicon Valley) ha tillsammans med MIT i USA och Nanyang i Singapore skapat ett neuralt nätverk som kan förändra halvledarkristaller på ett kontrollerat sätt för att skapa överlägsna egenskaper i system där elektroner flödar.  Genom att deformera material i nanostorlek kan man uppnå dramatiska förändringar i optiska, värmetekniska, elektronrörelse och andra egenskaper. Tex. kan en halvledare omvandlas till ett fritt rörligt material för elektroner. Dethär har skapat ett helt nytt forskningsområde Elastic Strain Engineering förkosrtat ESE.

Det neurala nätverket (en simulation av hur hjärnan tros fungera) kan styra deformationen beroende av tensorer som ger inputinformation av effekten. Dessutom kan den lära sig självt av datan och utveckla förfinade egenskaper som går längre än vad man kan föreställa sig intuitivt. Tekniken kan vara en del av att förlänga Moores lag dvs att fördubblingen av kapaciteten hos processorerna sker med jämna mellanrum sedan 1970 talet. Dessutom förväntas tekniken ha stor effekt på t.ex. solpanelernas effektivitet. Och mycket annat.

Ett superintressant  samverkanprojekt mellan Ryssland -USA-Asien. Den ryska delen ansvarar för deep learning dvs AI funktionen och de övriga deltagarna för den fysiska delen.

Kommentit (0)

Jätä kommentti