Science
1
0

Science @Bock’s nr 38: 13 stora effekter av 5G för konsumenter och affärsliv

1.Effektivera arbete på avstånd

5G möjliggör en radikal förändring för t.ex. operationer ledda på avstånd inom hälsovården. Men också möjliggör konstgjord närvaro och virtuell presentation av vadhelst varsomhelst. 

2. Edge computing

Idag är trenden att göra allt i molnet. Nu har redan den motsatta utvecklingen tagit fart dvs att processera och framförallt att analysera så mycket som möjligt lokalt. Allt som behöver ske inom 10 millisekunder bör ske lokalt också i framtiden. 5G stöder utvecklingen mot edge computing och möjliggör att mycket avancerade lösningar kan tillämpas lokalt.

3. Brandningen blir engage

Allt fler företag siktar på i marknadsföringen att engagera mer än att direkt påverka. Det förutsätter 3 D teknik, förstärkt och virtuell verklighet. Allt detta stöds av 5G.

4. Hållbart jordbruk

Industrin men även jordbruket har stora fördelar av 5G. Det betyder analys av verkligheten i realtid och realtids åtgärder för att minimera ineffektivitet och felanvändning av både näringsämnen och vatten. 

5. Förbättrar appars prestationer

En helt ny generation av appar uppstår. Mobilen kommer fram till 2030 att ha processeringskapacitet som börjar likna vår hjärna. För att få nytta av dem behövs extrem snabb dataöverföring till den i form av just datakrävande material. Apparna kan ersätta politiker och styrelsemedlemmar i bolag?

balazs-ketyi-FeuEg-8XlA8-unsplash

6. Processhantering i realtid

Data är nu lika viktig som oljan under 1900 talet.För att göra intelligenta besluts behövs massor av data samlas in kontinuerligt i realtid från ett oändligt antal källor. 5G kan samla in denna mängd och teknologi kommer att kunna via sensorer automatisera detta  även till fotknölarna dvs dina skor kan berätta om din gång tyder på demens i hjärnan genom att jämföra data från olika år. Samtidigt kan betalningar ochproduktionsprocesser globalt följas i realtid t.ex. vilka produkter använder vilka råmaterial per enhet. Och detta går att styra i realtid.

joshua-sortino-LqKhnDzSF-8-unsplash

7. IoT data

Redan nu samlas enorma mängder data. Från 2020 till 2025 beräknas mängden öka trefaldigt. IoT tekniken har som mål att allt skall kopplas till data , varje pryl, varje komponent , varje rörelse osv. Då växer datamängden exponentiellt . De länder som saknar 5G blir stagnerande länder , en slag ny Amish kultur. I Kina tar man 6 G i bruk 2030 – för att se hela bilden. 

Det fina med data är att den kan återanvändas . Data från tidigare år är synnerligen värdefull för att kreativt lösa nya problem.

8. Standard överallt

Nu har många platser och byggnader egen Wi-Fi. Med 5G försvinner till största delen behovet av dylika mellanhänder.

9. Ny automation och AI

Med 5G blir nätet så snabbt att man automatiskt kan styra saker bättre än mänskan t.ex bilar. Mänskans reaktionsförmåga är c 0,3 sekunder medan 5G kan reagera på 0,03 sekunder. Det går att skapa dubbelkontroll via bilens egna kontrollsystem och nätets separata opartiska.

10. Video konsumtion

5G möjliggör generell videohantering både som realtids kontinuerlig rapportering och mottagning

giu-vicente-FMArg2k3qOU-unsplash

11. Interaktiva upplevelser

Alla museer, idrottsevenemang vill utveckla nya personliga upplevelsemöjligheter under evenemang . 5G kommr att erbjuda dessa . Detsamma gäller skolor och undervisning.

12. Teknologi R&D

Enorma summor investeras nu i 5G relaterade teknologier. Dit hör autonoma bilar och mobilitet i alla former men också bildanalysdata inom alla samhällssektorer inklusive ID lösningar för hela planeten.

13. Rurallife

5G kan vara räddningen för livet på landsbygden dvs tekniken utjämnar definitivt produktiviteten var än du befinner dig. Du är inte längre borta från något när du bor utanför city och du är alltid lika närvarande ur hela världens synvinkel. Det kan t.ex. leda till en revolutionär utveckling av Afrika.

john-reed--04wiGkb8Jc-unsplash

Kommentit (0)

Jätä kommentti