Science
0
0

Science @Bock’s nr 28

HETA MINUTER

Guardian i England berättar att israeliska StoreDot utvecklat och kinesiska Eve Energy producerat batterier som laddas fullt på bara 5 minuter. Ännu återstår att skapa laddare som är tillräckligt kraftfulla för att ladda batteriet. Och att sådana laddare finns i tillräcklig mängd och tillräckligt tätt. Priset på elbilar är redan på den nivån att det inte hindrar adoptionen. Problemet är laddningsställen och laddningstiden. Konsumenterna är oroliga att lämna på vägen eller lämna på macken i två timmar för att komma till jobbet.battery-5895520_1920

ELON RAKASTAA KIINAA JA KIINA RAKASTAA MUSKIA

Vielä alkuvuonna 2020 korona sekoitti elämän myös Kiinassa. Kuitenkin Shanghaissa Teslan Gigafactory oli täydessä vauhdissa. Tuhannet työntekijät olivat linjoilla ja hallinto järjesti työntekijöille erikoiskuljetukset erikoisbusseissa työpaikalle. Paikallishallinto oli järjestänyt runsaati erikoismaskeja heille. Jo maaliskuussa tuotettiin 3000 autoa. Vuodesta 2018 Tesla on ollut hyvissä väleissä Kiinan valtion kanssa vaikka Elon piti kiinni siitä että yritys pitää olla Teslan täysin omistama. Musk on toistuvasti todennut että Kiinassa on valtava osaaminen eli talent pool ja Kiina on yksi merkittävä syy siihen että Elon on nyt maailman rikkain mies.

C18H27NO2

Chili innehåller ovannämnda komponent och heter på vanligt språk capsaicin. Ämnet i fråga har visat sig vara väldigt bra i solpaneler. genom att sätt till litet ”chili” dvs denna molekyl så ökar solcellens förmåga att producera el betydligt (pga att det finns ett relativt överflöd då av elektroner). Det experimenteras nu flitigt med andra material som skulle kunna boosta solcellers effektivitet över 30% gränsen dvs elproduktionen skulle vara mer än 30% av den mottagna energin från solen. Magnesium chlorid är ett annat alternativ. Sen är också på väg s.k. två dimensionella molekyler osv.ad062736c0a1a8f0db4a1e81156cfed5_validationType-2C!r841eeab799b61c2e7e1ab6e0aea53681

I TÅG MED 800 KM I TIMMEN

Kina har länge varit i täten med nya snabba tåg. South China Morning Post levererade nyheten att Jiaotong Universitetet har byggt en prototyp  som kör med 620 km i timmen. Om sex år skall tåget finnas i trafik och då köra med 800 km i timmen. När hastigheten stiger ökar det stressen på banan. Därför måste dessa tåg byggas annorlunda med nya lättare kompositmaterial så att kostnaderna för att bygga linjerna också går ner.train-4256985_1920

Stanford:

SOCIAL INNOVATION REVIEW

Det pågår allvarliga försök att hitta nya fundament för utvecklade samhällen. Allt från nya ekonomiska modeller och teorier där man inte längre utgår från t.ex BNP eller enskilda bolags rapporter och årsredovisningar. Man tänker sig att siffrorna saknar väsentliga uppgifter och värden som t.ex. ideer, insikter och betydelse för ekonomiska helheter och värdekedjor. Dessutom saknar bokslut och BNP uppgifter som skulle berätta något om verksamhetens miljöpåverkan eller sociala funktioner. I USA håller man stora möten även bland etablissemanget om att frångå aktieägare som den unika och över allt stående intressegruppen (shareholder)  till ägare av andelar (stakeholders) dvs alla dom som bidrar och erhåller ngt av den ekonomiska verksamheten.

Parallellt med denna ”revolution” inom affärsvetenskaperna har dessutom utvecklats ett specifikt område som kallar sig SOCIAL INNOVATION dvs sociala innovationer. Väldigt mycket drivs detta av nya vetenskapliga rön angående mänskans roll här på jorden (inte Guds avbild?), tekniska genombrott som möjliggör i princip gratis hälsovård ( idag kostar hälsovården i Europa 13 % av BNP och i USA helt otroliga 19% – trots dålig nivå) samt att vi kan lösa miljöproblemen utan att nämnvärt avstå från vår bekvämlighet eller att till och med förbättra livskvaliteten.color-3207345_1920

Stanford Review har publicerat en artikel med rubriken Visionen av välbefinnande ekonomi.  Den räknar upp följande punkter:

Återställ harmonin mellan samhälle och naturen

Inte bara klimatet håller på att gå över styr. Även mångfalden , biodiversiteten, minskar. Uppskattningsvis 7 miljoner dör direkt pga luftföroreningar. 2030 kommer 68 miljoner till 132 miljoner att leva i fattigdom enbart pga klimatutvecklingen.  Man nämner Costa Rica som en exemplarisk nation ( en av dom bästa inom Social progress Index) som svängt på avskogningen, alla brancher omfattas av dekarboniserings strategier och 2030 skall 100% av elen produceras av förnyelsebara källor.

Fördela resurserna så att det befrämjar ekonomisk jämlikhet

Efter 1980 har ojämlikheten ökat dramatiskt i världen. Detta trots att den genomsnittliga inkomsten för de 50% sämre ställda har ökat betydligt. Denna 50% har inkomster som bara är hälften av de 1 % rikaste. Också gender frågan skaver. Kvinnor erhåller i snitt 16% mindre för samma jobb som männen i världen enligt FN:s uppskattning. Island har fått fösta platsen i fråga om gender jämlikhet. fem kvinnor och sex män sitter i regeringen då i snitt en kvinna av fem är ministrar i världen.balance-2108022_1920

Skapa hälsa och hållbarhet för individer och samhällen

Det är många initiativ som nu vidtas under denna rubrik. En kraftigt växande trend är att fokus skiftar från individ till kollektiv. Typ hus där man medvetet samlar olika sociala grupper, äldre och yngre, studeranden och arbetande osv. I Canada, som rankas högt i denna kategori, säger 93% av utfrågade att dom har ett starkt socialt nätverk.

Ett centralt ord för denna kategori är att betrakta problemen holistiskt. Det betyder att man inte har förenklade mätare som BNP för utveckling utan också nivån på cirkulär ekonomi, kultur och socialt välbefinnande som sedan utmynnar i Wellbeing Economy. Scotland har lanserat National performance Framework i denna anda och nämner 81 indikatorer som man följer upp i mätningarna t.ex. ensamhet, mat tillgång, ekologi  och gemensamt ägarskap av communitys. Nya Zealand introducerade 2019 en budget för hela landet som bär rubriken Wellbeing Budget. Tanken är att påbörja transformationen från traditionellt ekonomiskt tänk till en mer komplett sammanfattning av livsvärden som samhället skall trygga.

Kommentit (0)

Jätä kommentti