Science
0
0

Science @Bock’s nr 27

TELEPORTATION

Science fiction är nu ett steg närmare verklighet åtminstone i ett fall till. Det har i tiotals år varit känt att kvantfysiken i teorin möjliggör ”spöklika” kontakter mellan partiklar typ fotoner (på engelska entangelment). Den första demonstrationen gjordes för 20 år sedan. En foton ”visste om” den andra fotonens läge utan att någon information sändes dem emellan.

Nu har  ett gäng vetenskapshen från FermiLab, Caltech, AT&T, Nasa Jet propulsion och Harvard University  demonstrerat teleportation på 44 km avstånd  av foton qubits.

Teleportation – ifall den kan tas i bruk – förändrar totalt internetfunktionerna och informationssystemen i världen. Tanken är att information kan vara identisk samtidigt överallt på jorden. Kombinerar vi denna möjlighet med kvantprocessering dvs utnyttjandet av att fotoner kan vara samtidigt i olika superpositionslägen , uppstår ett radikalt nytt s.k. quantum internet. Vad som händer i en del av världen vet den andra om utan att information sänds eller tas emot…

Och det intressanta är dessutom att vi inte längre då jobbar med elektroner i grunden och traditionell elektronik. Vi jobbar således med fotoner/ ljus – fotonik. Kolla SciNews.

OPIOIDI KRIISI

Maailmassa ihmiskunta taistelee itsensä kanssa miten suhtautua luontoon. Yksi taistelu koskee hiilidioksiidineutraalisuutta. Toinen vielä akuutimpi on nyt virusongelma Covid. Hiilidioksiidin suhteen meillä on vielä vähän aikaa – vuosia kuitenkin – suorittaa toimenpiteitä. Ja tiedämme mitä pitäisi tehdä ja meillä on jopa varaa ja tekniikkaa siihen. Covid viruksen osalta aika on kortilla ja kukaan ei vielä varmasti tiedä miten päästä siitä lopullisesti eroon. Ehkä tulee lisää ongelmaviruksia nurkan takaa? Se on jopa todennäköistä. Virukset emme voi poistaa. Suurin osa niistä ihminen tarvitsee. Joudumme siis oppimaan elämään rauhanomaisesti jatkossa virusten kanssa.

Myös superbakteerit puhuttavat jo asiantuntijoita ja reaalimaailmassa odotellaan jo suurempaa leviämistä ja ”pandemiaa”. Tällöinkin aika on kortilla ja valmista tekniikkaa ongelman torjumiseksi ei ole.

 Lisäksi kemikaalit nostavat päätään. Käytämme lisääntyvässä määrin uusia yhdisteitä joiden yhteenlaskettu effekti ei ole tiedossa. Yksi akuutti esimerkki on USA:n opioidi kriisi. Se sai alkuunsa 1990 luvulla. Lääkeyhtiöt vakuuttivat että opioidilääkkeet eivät tuottaneet riippuvuutta ja sen takia surutta voitiin antaa kipujen lieventämiseksi. Ähäkutti! Lääkärit suosittelivat surutta, yliannostelu alkoi ja potilaat ajautuivat riippuvuuteen joka johtaa myös heroiini käyttöön. 

 2017 kuoli jo 47.000 ihmistä USA:ssa tähän ”kemikaali”myrkytykseen. Samana vuonna kirjattiin 1,7 milj henkilöä jotka kärsivät yliannostelusta monella eri tavoin mm käyttämällä laittomasti tuotettua fentanyl ( vahva synteettinen opioidi). Lisäksi suuri osa oli ajautunut – arviolta 652.000 – heroinin käyttäjiksi opioidi riippuvuuden seurauksena.

Lähes 30% opioidilääkkeiden käyttäjistä väärinkäyttävät eli yliannostelevat. Noin 10% ajautuvat pysyvään väärinkäytökseen. Noin 5 % ajautuvat heroiinin käyttäjiksi. Noin 80% heroiinin käyttäjistä ovat olleet opioidiväärinkäyttäjiä.  Tämä maksaa USA:lle  (National Institute of Health mukaan) 78,5 miljardia per vuosi tällä hetkellä!

KVANTFYSIKENS FEM UTMANINGAR

Mega kommer att följa upp kvantfysikens utmaningar för den mänskliga hjärnan. Det är helt klart att kvantfysiken ”övergår” mänskans förstånd och vad vi tror om verkligheten. Såsom Homo Sapiens har levt tills nu har vi inte ens behövt bekymra oss värst mycket.

Pga datorernas/mobilteknologins utveckling och att vårt samhälle alltmer fungerar på informationens villkor och datalogik kommer vi obönhörligt att komma i kontakt med en ny verklighet – kvantfysiken.  Det finns nu redan fyra klara spår av konflikt med vardagen:

1. Information kan vara beroende av något utan att vara i kontakt med detta något. (Ett exempel är beskrivet i detta nr under rubriken Teleportation)

2. Information kan ha olika innehåll samtidigt. Det kallas superposition av partiklars tillstånd. Det går att jämföra med att något kan vara både upp och ner samtidigt i den normala världen. Eller ännu värre: vara både död och levande samtidigt.

3. Tillbaka till framtiden. Retrokausalitet. Ännu starkt omtvistat i vetenskapskretsar men har supportrar.

4. Verkligheten har flera ansikten. Olika studier av samma information ger olika resultat. Och båda har rätt. Nyligen gjordes ett experiment där polariserade fotoner gav olika information beroende på om studiet gjordes inom laboratoriet eller ”utanför”. Kolla Live Science: More than one reality Exists.

5. Quantum tunneling. Partiklar kan passera hinder genom att återuppstå på andra sidan hindret dvs ”upphöra” vid hindret/väggen för att sedan inte gå igenom utan ”uppstå” på nytt efter hindret.

Alla dessa fem egenskaper kommer uppenbarligen att utnyttjas redan inom 10 år och komma till användning  i informationsvärlden men också inom vardagliga processer som betalningar, hälsovård, utbildning och sätt att utföra arbete. Dagens 15 åringar skall alltså när dom gått ut skolan förstå sig på detta. Hänger vårt utbildningssystem med?

Kommentit (0)

Jätä kommentti