Science
1
0

Science @ Bock’s nr 2

Artificiell Intelligence:

SÅ HÄR SATSAS PÅ AI I VÄRLDEN

 

Frankrike

President Macron har lovat att allokera 1,5 miljarder Eur av offentliga medel fram till 2022 för AI. Orsaken är att han anser att Europa halkat efter USA men framförallt Kina. Macron är också orolig för att om inte Frankrike satsar i frågan så kommer det att leda till ”brain drain” dvs hjärnflykt. Om inte utbildningssystemet snabbt utvecklas i denna riktning så kommer dom bästa att söka sig utomlands. Dessutom behövs en ny collaboration med näringslivet. Som ett eventuellt resultat av denna satsning kan ses besluten av Samsung , Fujitsu, IBM och Google ägda DeepMind att stärka sin etablering i Frankrike.

ABB

29.3 2018 gav CEO Ulrich Spiesshofer ett uttalande via Reuters efter den årliga aktionärsstämman där han klart meddelade att ABB kommer att investera i AI också genom att köpa upp bolag samt skapa partnerskap eller investera i start-up företag.

Danmark

Damark utvecklar världens första Tech Embassy. Den nyligen utnämnda GlobalTechAmbassador Casper Klynge har till uppgift att närma sig globala teknikbolag istället för nationer och länder.

EU

Bloomberg gav ut 1.5 2018 att EU borde investera minst 20 miljarder Eur till 2020 för att hinna med Kina och USA. Därefter borde investeringen fortsätta på minst samma nivå årligen. EU Kommissionen har meddelat att man bidrar med 1,5 miljarder och förväntar sig att ytterligare 2,5 miljarder skall komma in från partners och företag. EU har tillsatt ett Advisory Board med 52 experter.

McKinsey

En av världens ledande konsultföretag bedömer i sin rapport över AI år 2018 att framöver skapar businessen upp till 5100 miljarder Eur i värdetillskott i världen inom 19 olika industrigrenar. Rapporten ger en detaljerad uppskattning per industrigren.

KINA

Kina har ambitioner på att bli världsledande inom AI senast 2025. Kina satsar 18% mer i R&D årligen jämfört med 0–4% i Europa och USA. Till och med Venture Capital håller på att flytta till Asien. 2017 var Asiens andel redan 40 % av hela världens VC. Och Kina ensamt fick24%. AI drar till sig kapital från hela världen. Kinesiska start-ups såsom Didi Chuxing är med i sk Disruptor listan ifjol över ledande bolag som erhållit över 1 miljard i finansiering (s.k Unicorn bolag). Bara 2017 tog Didi in 9,5 miljarder i Venture funding. Redan 2017 dominerade Kina investeringen i AI med 48% av hela världens. Motsvarande siffra för USA 38%. Var tredje dag föds i Kina ett nytt Unicorn bolag. i Mars ifjol var antalet redan 151. Redan idag och alltmer så i framtiden kommer världen att styras av

”Invented in China”.

USA:s vetenskapsråd påpekade ifjol att Kina för första gången tog ledningen över USA i antalet publicerade vetenskapliga artiklar. Kina är nu andra i världen när det gäller patent men närmar sig USA med stormsteg Australien Google:s chef i Australien varnade för att Australien missar 1900 miljarder Eur i ekonomisk tillväxt och värdeökning om man inte snabbt förstår att sätt ner foten och utveckla AI branschen. I stort kommer Australiens framtid att vara beroende av om förstår att hoppa på tåget eller missar det.

Kommentit (0)

Jätä kommentti