Fakta
0
0

NY INTEGRATION MELLAN VASA OCH UMEÅ

NY INTEGRATION MELLAN VASA OCH UMEÅ

Just nu pågår en kraftig tillväxt med industriinvesteringar i både Umeå och Vasa. Den gemensamma färjan Aurora Botnia har förbättrat kommunikationerna mellan städerna avsevärt. Umeå och Vasa går nu vidare och undertecknar en avsiktsförklaring om en gemensam utvecklingsstrategi för de båda städerna.

Under vintern och våren har Umeå kommun och Vasa stad hållit flera workshops för att diskutera gemensamma utvecklingsområden och samarbetsmöjligheter som syftar till att utveckla både städernas och näringslivets tillväxt.

På basen av arbetet har fyra fokusområden utkristalliserats:

1. Näringslivssamarbete 

2. Gemensam arbetsmarknadsregion och starka universitetsstäder 

3. Starka attraktiva stads- och livsmiljöer 

4. Gemensamma upplevelser, mera samarbete inom kultur och fritid

De båda städerna ingår redan i dag i flera internationella sammanhang och samarbetar på många olika sätt. För att samarbetet ska utvecklas, fördjupas, bli mer strategiskt och långsiktigt, är Umeå kommun och Vasa stad överens om att arbeta fram en gemensam utvecklingsstrategi.

– Den avsiktsförklaring som vi undertecknar i dag är ett svar på den kraftiga tillväxt med investeringar som just nu sker på båda sidor av Kvarken. Vi vill stödja flödet av kompetens och kultur, varor och tjänster, men också skapa förutsättningar för arbetspendling mellan städerna. Målet är att förbättra invånarnas livskvalitet, men också att stärka förutsättningarna för våra företag och organisationer, säger Joakim Strand, stadsfullmäktiges ordförande, Vasa stad.

 

VAASA JA UUMAJA SOLMIVAT AIESOPIMUKSEN

Vaasa ja Uumaja ovat toistensa lähimmät kaupungit ja olleet ystävyyskaupunkeja jo vuodesta 1949 lähtien. Yhteistyön laajuus ja tiiviys ovat vaihdelleet vuosien mittaan, mutta aina sitä on tehty ystävien kesken.

Nyt Uumajan kunta ja Vaasan kaupunki ovat sopineet yhteisen kehittämisstrategian laatimisesta tavoitteenaan entistä strategisempi ja pitkäjänteisempi yhteistyö.

Vaasa ja Uumaja ovat Merenkurkun kaksi suurinta kaupunkia, ja tällä työllä haluamme parantaa asukkaidemme elämänlaatua ja vahvistaa yritystemme ja organisaatioidemme toimintaedellytyksiä. Varsinkin nykyisessä maailmanpoliittisessa turvallisuustilanteessa pohjoismainen yhteistyö integroituneen alueen kehittämiseksi on erityisen tärkeää. Vaasa ja Uumaja kulkevat jälleen kerran kehityksen kärjessä, toteaa Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Joakim Strand.

9a6fe82d-681f-4bc3-a1cb-ecbfd74469df

ef63382d-b4d0-47d3-8e0c-2cf00a4ab929

Kommentit (0)

Jätä kommentti