Fakta
0
0

MERENKURKUN LIIKENNE ON TURVATTAVA JATKOSSAKIN

Euroopan Unionin jäsenmaat pääsivät alustavaan sopuun vuodenvaihteessa päästökaupan uudistamisesta. Direktiiviehdotukseen sisältyy niin sanottu saaripoikkeus, jonka mukaan päästökaupasta vapautettaisiin alle 200 000 asukkaan saaret. Jäsenmaat voivat itse päättää otetaanko poikkeus käyttöön. Tavoitteena on eurooppalaisten saarien saavutettavuuden varmistaminen. Suomessa saaripoikkeus tarkoittaa Ahvenanmaata.

Tällaiseen varmistamiseen ei ole Suomessa mitään tarvetta eikä poikkeusta saa käyttää edistämään muita tarkoitusperiä. Suomessa poikkeuksen käyttöönotto merkitsisi, että Merenkurkun liikenne jäisi soveltamisalan ulkopuolelle. Tämä aiheuttaisi sekä kilpailu- että valtiontukioikeudellisesti ongelmallisen kilpailuvääristymän. Tästä seuraisi Merenkurkun varustamoille merkittäviä taloudellisia menetyksiä ja liikennöinnin huomattavaa vähentymistä. Vääristymää seuraisi myös tarve valtiontukitoimenpiteille.

Merenkurkussa nyt liikennöivä Aurora Botnia on erittäin ympäristöystävällinen. Matkustusrajoituksista huolimatta reitillä kulki viime vuonna lähes 270 000 matkustajaa. Rahtimäärät ovat ennätyksellisellä tasolla. Siksi olisi täysin kohtuutonta, että saaripoikkeuksen kansallisen käyttöönoton jälkeen päästökaupasta maksettaisiin Suomen ja Ruotsin välisessä meriliikenteessä vain Merenkurkun liikenteessä. Tämä ei käy.Skannad 2

Itse olen sitä mieltä, että saaripoikkeusta ei pidä ottaa käyttöön siitä aiheutuvan kilpailuolosuhteiden vääristymän johdosta. Seuraavalla eduskuntakaudelle tällainen hanke on torpattava yksiselitteisesti. Vahva Vaasanseutu tarvitsee energiaklusterilleen toimivan meriliikenteen myös jatkossa. Omalta osaltani olen sitoutunut tähän työhön tulevassakin eduskunnassa.

Janne Sankelo

kansanedustaja, kansanedustajaehdokas

Kokoomus 

Kommentit (0)

Jätä kommentti