Fakta
0
0

Maailman tulevaisuusvaliokunnat aloittavat säännöllisen yhteistyön

Maailman tulevaisuusvaliokunnat aloittavat säännöllisen yhteistyön

Lokakuussa (12.–13.10.) pidetty kaksipäiväinen Tulevaisuusvaliokuntien maailmankokous (The World Summit of the Committees of the Future) kokosi ensimmäistä kertaa yhteen eri parlamenteissa tulevaisuuskysymysten käsittelystä vastaavia valiokuntia. Kokoukseen osallistuivat Suomen lisäksi valiokunnat Chilen, Filippiinien, Islannin, Itävallan, Kanadan, Liettuan, Paraguayn, Puolan, Thaimaan, Uruguayn, Viron ja Vietnamin parlamenteista.

Maailmankokoukseen osallistuneet valiokunnat toteavat yhteisessä julkilausumassaan (Joint Statement), että nyt käynnistyneestä kansainvälisestä parlamentaarisesta tulevaisuusvuoropuhelusta tulee jatkuvaa.

Maailmankokouksen tavoitteena oli tutustuttaa eri maiden tulevaisuusvaliokunnat toisiinsa ja tunnistaa aiheita, joita valiokunnat haluavat yhdessä pohtia. Omissa puheenvuoroissaan eri parlamenttien valiokunnat nostivat esiin tärkeinä pitämiään teemoja, kuten demokratian tulevaisuus, nuorten tulevaisuususko, tekoälyn tulevaisuus, teknologian mahdollisuudet oikeudenmukaisessa vihreässä siirtymässä ja tasa-arvoisen tulevaisuuden edistäminen. Lisäksi valiokunnat keskustelivat siitä, millä periaatteilla tapaamisia jatketaan. Joint Statement päätettiin myös lähettää maailman kaikkiin parlamentteihin, jotta mahdollisimman moniin niistä perustettaisiin tulevaisuusvaliokunta. Kokouksessa todettiin, että esimerkiksi Afrikan maiden parlamenteissa ei ole vielä tulevaisuusvaliokuntia.

Maailmankokous on ollut valiokunnan kaikkien aikojen suurin ponnistus kansainvälisen tulevaisuuspolitiikan edistämisessä.

​Kokousta isännöivä Suomen tulevaisuusvaliokunta oli perustettaessa (1993) maailman ensimmäinen tulevaisuuspolitiikkaa käsittelevä parlamentaarinen valiokunta. Myöhemmin tulevaisuusvaliokuntia on perustettu muihinkin parlamentteihin.

Joakim Strand

20221011_162215

Enighet om fortsatt samarbete då parlamentariker från hela världen möttes i Finland för framtidsutskottens första världskongress

Framtidsutskottens världskongress (The World Summit of the Committees of the Future) samlade för första gången olika parlaments utskott, som behandlar framtidsfrågor. Världskongressen ordnades i Finlands riksdag den 12–13.10.2022.

Målet med kongressen var att föra samman framtidsutskott från olika länder och finna ämnen utskotten vill behandla tillsammans. I sina anföranden tog utskotten upp teman de anser viktiga, såsom teknologiska möjligheter för att gynna miljövänlighet och jämställdhet, digital ekonomi och utnyttjande av algoritmer för behov inom övernationell reglering samt betydelsen av parlamentariskt samarbete för förutseende beslutsfattande och utmaningar med hållbarhet. Frågorna Finlands framtidsutskott tog upp gällde jordens ändliga naturresurser och teknologisk utveckling, framtiden för algoritmbaserad kommunikation, mänskligheten år 2222 samt medborgarnas framtidsfärdigheter och betydelsen av hopp och tillit för samhällelig utveckling.

Värden för världskongressen, Finlands framtidsutskott, var vid tiden för sitt grundande (år 1993) världens första parlamentariska utskott som behandlade framtidspolitik. Sedermera har framtidsutskott grundats i flera andra parlament. I kongressen deltar framtidsutskott från parlamenten i Chile, Filippinerna, Island, Litauen, Paraguay och Uruguay. Dessutom deltar följande länder vars parlamentsutskott också behandlar framtidsfrågor: Österrike, Kanada, Polen, Thailand, Estland och Vietnam. Ett mål för världskongressen är också att sporra till grundandet av nya framtidsutskott.

Man kom överens om att världskongressen bildar ett internationellt parlamentariskt framtidsforum, som för samman de utskott som i sina parlament har mandat att behandla frågor i ett långt perspektiv. Ju snabbare olika kriser uppstår runt världen, desto viktigare är det att skapa förutsättningar för gemensam dialog.        

Joakim Strand

Kommentit (0)

Jätä kommentti