Fakta
0
0

Kvarkenrådet får ny struktur – och större påverkningsmöjligheter

Våren 2018 fattades det historiska beslutet att ombilda föreningen Kvarkenrådet r.f. till Kvarkenrådet EGTS. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete, och är EU:s eget juridiska instrument för gränsöverskridande samverkan. Det finns idag omkring 55 EGTS, men Kvarkenrådet EGTS blir det första helnordiska EGTS-området mellan två länder. 

– Syftet är att få bättre verktyg att utveckla regionen i ett gränsöverskridande perspektiv, förklarar Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet. Ett EGTS ger fler administrativa fördelar i hanteringen av olika samarbetsprojekt – allt från trafik- och infrastruktursamverkan till samarbete kring universitet, sjukhus och näringsliv, fortsätter Lindström.

Ombildningen skapar även bättre påverkningsmöjligheter, såväl nationellt som på nordisk och europeisk nivå. Samtidigt som arbetet effektiveras kan det också breddas och som EGTS kan Kvarkenrådet komma in på helt nya arenor.

– Vi blir lättare att identifiera som organisation, och visar att det finns ett starkt mandat bakom det regionala utvecklingsarbete som vi bedriver. Vi får mer tyngd och större möjligheter att påverka olika programbeskrivningar samt att lyfta regionens behov på flera och större arenor. 

Lindström poängterar ändå att en omorganisation i sig inte löser alla problem – det regionala engagemanget och medlemmarnas vilja att utveckla sin region är avgörande.

– Glädjande nog har alla varit positivt inställda till omstruktureringen. Vi har bland de mest engagerade medlemmarna i hela Europa och i regionen har vi redan åstadkommit unika saker – en ny färja, som ägs gemensamt av två städer i två olika länder, är ett exempel och det regioala el-flyg projektet är ett annat.

Ombildningen av Kvarkenrådet till EGTS fastställs i oktober och den nuvarande föreningen upplöses vid årsskiftet. 

– Kvarkenrådet EGTS kommer att bli en intressant samarbetspartner ur alla perspektiv, och är samtidigt Europas största EGTS ur ett geografiskt perspektiv och troligen även till antalet medlemmar. Tillsammans är vi starka, avslutar Lindström. 

Text: Anna Sand/bySand

Bild: Niko Siltaloppi

Kommentit (0)

Jätä kommentti