Kolumni
0
0

KVARKENRÅDET EGTS MERENKURKKU

 

Tweb asiakirjamalli

Suomi ja Ruotsi ovat nyt virallisesti hyväksyneet Merenkurkun neuvoston EAYY, eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän, perustamisen. Neuvoston tavoitteena on kehittää Merenkurkun alueen, eli Itämeren pohjoisosan raja-alueyhteistyötä ja edistää alueen kilpailukykyä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä hyväksyi suomalaisten jäsenten liittymisen yhtymään 26.11.2020 ja Ruotsin hallitus ruotsalaisten jäsenten liittymisen 26.11.2020. Ruotsin puolelta on sopimuksen allekirjoittanut maatalousministeri Jennie Nilsson.

– Olen erittäin ylpeä siitä, että me Pohjanmaan maakunnissa muodostimme yhdessä ruotsalaisten ystäviemme kanssa Västerbottenissa ja Örnsköldsvikissä ensimmäisen täysin pohjoismaisen EAYY:n. Tämä vahvistaa Merenkurkun aluetta sekä pääkaupungeissa että EU:ssa, iloitsee Merenkurkun neuvoston ja Vaasan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Joakim Strand.

– Pitkä prosessi on nyt saatu maaliin ja tämä uusi juridinen toimintamuoto antaa meille entistä paremmat mahdollisuudet harjoittaa alueen etuja Pohjoismaiden ja Euroopan tasolla, kertoo Merenkurkun neuvoston johtaja Mathias Lindström.

VN_7877_2019-TEM-12 Beslut 23.11 1199726_1_0

Finland och Sverige har nu formellt godkänt inrättandet av Kvarkenrådet EGTS, Europeisk gruppering för territoriellt samarbete. Syftet med rådet är att utveckla gränsöverskridande samarbete i Kvarkenregionen, dvs. norra delen av Östersjön, och att främja regionens konkurrenskraft.

Näringsminister Mika Lintilä godkände de finländska medlemmarnas anslutning till gruppen den 26 november 2020 och den svenska regeringen de svenska medlemmarnas anslutning den 26 november 2020. På svensk sida undertecknas avtalet av landsbygdsminister Jennie Nilsson.

– Jag är mycket stolt över att vi i de österbottniska landskapen tillsammans med våra vänner på svenska sidan i Västerbotten och Örnsköldsvik bildat det första helnordiska EGTS-området. Detta stärker Kvarkenregionen såväl i huvudstäderna som inom EU, gläder sig Joakim Strand, riksdagsman och ordförande för Vasa stadsfullmäktige och Kvarkenrådet.

– En lång process är nu i mål och denna nya juridiska verksamhetsform ger oss ännu bättre möjligheter att driva regionens intressen på nordisk och europeisk nivå, säger Mathias Lindström, direktör för Kvarkenrådet.

Kuvassa: Mathias Lindström

Kuvaaja: Niko  Siltaloppi

Merenkurkun neuvosto EAYY:n perustajajäsenet/ Kvarkenrådet EGTS grundande medlemmar:

Suomessa / I Finland:

Österbottens förbund – Pohjanmaan liitto

Vaasan kaupunki – Vasa stad

Staden Jakobstad – Pietarsaaren kaupunki

Etelä-Pohjanmaan liitto / Södra Österbottens förbund

Seinäjoen kaupunki / Seinäjoki stad

Keski-Pohjanmaan liitto – Mellersta Österbottens förbund

Kokkolan kaupunki – Karleby stad

Ruotsissa / I Sverige:

Region Västerbotten

Umeå kommun

Örnsköldsviks kommun

 

Kommentit (0)

Jätä kommentti