Kolumni
0
0

Kim Berg: VAASAN KESKUSSAIRAALAN KIRURGINEN PÄIVYSTYSVALMIUS TURVATTU!

Sdp:n kansanedustajan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen Kim Bergin mukaan on erittäin tärkeää, että viime viikolla (15.1.) voimaan tulleella erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen päivityksellä varmistetaan keskussairaaloiden edellytykset päivystysajan leikkauksiin eri puolilla Suomea tinkimättä laadusta, vaikuttavuudesta ja potilasturvallisuudesta.

Keskussairaaloissa voidaan tehdä jatkossa vaativampia kirurgisia leikkauksia ja erityisvastuualueilla voidaan osin sopia tiettyjen leikkausten sairaalakohtaisten lukumäärien alittamisesta, jos edellytykset muutoin täyttyvät. Erityisen tärkeänä Berg pitää sitä, että tiettyjen syöpätyyppien leikkaushoidot on poistettu yliopistosairaaloihin keskitettävän erikoissairaanhoidon listalta ja niitä voi jatkossa tehdä tietyin edellytyksin myös keskussairaaloissa. Sairaalakohtaiset leikkausten lukumäärät voidaan alittaa tekonivelkirurgiassa, selkäkirurgiassa sekä rinta-, peräsuoli-, paksusuoli- ja munuaissyövän leikkauksissa, jos se on tarpeen etäisyyksien ja väestön palvelutarpeen vuoksi.

Keskittämisasetuksella vahvistetaan myös Vaasan keskussairaalan asema asiakas- ja potilasturvallisuuden kansallisena keskuksena, mikä on hieno palkinto keskussairaalalle pitkäjänteisestä työstä potilasturvallisuuden kehittämiseksi, Kim Berg iloitsee.image0 2
image0 4

”Pääministeri Sanna Marin vieraili maanantaina Vaasassa. Vierailun aikana pääministerille esiteltiin mm. Vaskiluodossa rakenteilla oleva Wärtsilän teknologiakeskus sekä Vaasan ja Pohjanmaan alueellisia elpymissuunnitelmia, kehitysnäkymiä ja yritystoimintaa.”

image1

Statsrådet har uppdaterat förordningen om centralisering inom den specialiserade sjukvården för att upprätthålla den kirurgiska jourberedskapen på olika håll i Finland utan att ge avkall på kvaliteten, effektiviteten och patientsäkerheten.

Vid centralsjukhusen kan man i fortsättningen göra mera krävande kirurgiska operationer och inom specialupptagningsområdena kan man delvis komma överens om att antalet sjukhusspecifika operationer får underskridas, om förutsättningarna i övrigt uppfylls. Operationerna för vissa cancertyper har strukits från listan över specialiserad sjukvård som centraliseras till universitetssjukhusen. I fortsättningen kan de under vissa förutsättningar också göras vid ett centralsjukhus. Antalet operationer per sjukhus kan underskridas inom endoproteskirurgi och ryggkirurgi samt vid operationer av bröstcancer, ändtarmscancer, tjocktarmscancer och njurcancer, om det är ändamålsenligt på grund av avstånden och befolkningens servicebehov.

Genom ändringen stärker man också Vasa centralsjukhusets uppgifter som gäller den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten, berättar en nöjd Kim Berg.

Kim Berg

Kansanedustaja, riksdagsledamot, Member of Parliament of Finland

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen

Kommentit (0)

Jätä kommentti