Jutut
0
0

Kelluvan asumisen mahdollistava kaavaselvitys ja kaavat Vaasaan.

Vaasa tarvitsee tavanomaisista normeista poikkeavia asumismuotoja kehittyäkseen houkuttelevana ja edistyksellisenä asuinpaikkana.

Suomessa kehitys on pitkään kulkenut kohti yhä vähäisempää valinnaisuutta ja yksilön vapaus vaikuttaa asumiseensa esimerkiksi itse jotain rakentamalla on yhä harvinaisempaa. Kelluvan asumisen kattava tutkiminen on sekä ajankohtaista että tarpeellista Vaasan alueella. Kasvavassa ja tiivistyvässä Vaasassa on sekä kasvava puute rakennusmaasta että lisääntyvä tarve asunnoille. Uskallan väittää, että hieman erilainen asumismuoto toisi Vaasaan uusia asukkaita ja positiivista huomiota myös kansainvälisellä tasolla.

Vaasaa lähinnä sijaitseva toteutunut asuntolaivahanke on Tukholman alueella Solnassa, Pampas Marina-venesataman yhteydessä.

Vuonna 2002 vahvistuneessa asemakaavassa on paikat 40 uivalle asumukselle, joista 25 on kelluvia omakotitaloja, loput paikat on varattu asuntoveneille.

Ympärivuotisesta laiva-asumisesta on pidemmältä ajalta kokemuksia myös muualla Tukholmassa mm. Djurgårdenissa. Muita pohjoismaisia esimerkkejä ovat Kööpenhaminan ja Kalmarin kelluvat asunnot. Hollannissa asuntolaivoista ja muista kelluvista rakenteista on pitkäaikaisia kokemuksia. Amsterdamissa on jopa 2500 uivaa asuntoa hyvinkin keskeisillä kaupunkialueilla. Koko Hollannissa uivia asumuksia on arvioitu olevan noin 5000 kpl. Asumismuoto oli alun perin asuntopulan ilmentymä, mutta on vähitellen muuttunut tavoitellummaksi ja edustavammaksi asumismuodoksi.

Kelluvia asuntotyyppejä on kehitelty varsin pitkälle. Aihetta on lisäksi käsitelty mm. Teknillisen Korkeakoulun arkkitehtiosaston harjoitustöissä. Pohjoisissa ilmasto-oloissa toteutettuja esimerkkejä vastaavia merellisiä asuntoalueita olisi Vaasan kaupunginkin mahdollista suosia osoittamalla alueita niitä varten. Vaasassa olisi useita mahdollisia alueita eteläisellä kaupunginselällä, Palosaaren, Isolahden, Gerbyn, Sundomin ja Västervikin alueella, eikä tekosaarten rakentaminen ja kelluvan asumisen suhteen näiden hyödyntäminenkään ole poissuljettu.

Vaasan tulee pikaisesti aloittaa selvitystyö erilaisten kelluvien asuntotyyppien mahdollisuuksista ja kaavoittaa alueita näitä varten.

Vaasassa 5.11.2021

Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Tero Koski

admin
Kommentit (0)

Jätä kommentti