Fakta
0
0

Kansanedustaja Kim Berg: Kriisivalmiuden osalta tarvitaan pohjoismaista yhteistyötä

Pohjoismaiden neuvosto päätti äskettäin vuosittaisen istuntonsa Kööpenhaminassa. Istunto oli ensimmäinen fyysisesti järjestetty kohtaaminen pandemian alkamisen jälkeen. Keskustelussa käytettiin paljon puheenvuoroja siitä, kuinka koronapandemiaa olisi Pohjoismaissa voitu hoitaa yhteistyön kautta merkittävästi paremmin.

Istuntoon osallistuneen Kim Bergin (SDP) mielestä nyt on katsottava eteenpäin ja panostettava pohjoismaiseen yhteistyöhön. Hän kiinnittää huomiota muun muassa Jan-Erik Enestamin tuoreeseen raporttiin pohjoismaisesta siviilikriisinhallintavalmiudesta, joka esiteltiin istunnossa.

– Raportissa on useita ehdotuksia, joita meidän on selvitettävä ja toteutettava. Esimerkiksi yhteistyöministereille tulisi antaa selkeä mandaatti yhteisen pohjoismaisen siviilikriisinhallinnan poliittiselle ohjaukselle. Pohjoismaiselle siviilikriisinhallinnalle voitaisiin perustaa yhteinen yksikkö, sanoo kansanedustaja Kim Berg.

Yksikkö valmistaisi Pohjoismaita varautumaan pandemioihin, sään ääri-ilmiöihin, tulviin, metsäpaloihin sekä suuriin pakolais- ja muuttoliikkeisiin. Tavoitteena on myös yksityisen ja kolmannen sektorin osallistaminen yhteistyössä. Lisäksi raportissa ehdotetaan selvitettäväksi yhteisiä huoltovarmuusvarastoja. Varastot voisivat olla kahden tai useamman maan yhteisiä, riippuen siitä mikä tilanteessa on logistiikan kannalta kaikista tarkoituksenmukaisinta.

– Suomessa huoltovarmuusvarastoistamme oli paljon hyötyä pandemian aikana. Samalla pohjoismaat hyötyvät varmuusvarastoihin liittyvästä yhteistyöstä. Yhteistyö voi antaa paremmat edellytykset turvata sellaisten tuotteiden saatavuus, joita voidaan lyhyellä varoitusajalla tarvita suuriakin määriä, Kim Berg sanoo

 

Riksdagsledamot Kim Berg: Mera nordiskt samarbete behövs kring krisberedskap

Nordiska rådet avslutade nyligen sin årliga session i Köpenhamn. Det var den första fysiska sessionen sedan pandemin bröt ut. Under debatten framfördes många inlägg om att det i hanteringen av coronapandemin fanns en hel del man kunde gemensamt skött bättre i Norden.

Kim Berg (SDP) som deltog i sessionen anser att vi nu måste blicka framåt och satsa på det nordiska samarbetet. Han tar bland annat fasta på Jan-Erik Enestams nya beställda rapport kring nordisk civil krisberedskap som presenterades på sessionen. 

-I rapporten finns flera förslag som vi behöver utreda och jobba vidare med. Exempelvis bör samarbetsministrarna få ett tydligt mandat för den politiska styrningen av gemensamma nordiska civila krisberedskapen. En gemensam enhet för nordiska civilkrisberedskap kunde också inrättas, säger riksdagsledamot Kim Berg.

Enheten skulle förbereda de nordiska länderna för pandemier, extrema väderfenomen, översvämningar, skogsbränder, stora flykting- och migrationsrörelser. Målet är också att involvera privat sektorn och tredje sektorn. 

Därtill föreslås det i rapporten att man utreder gemensamma beredskapslager. Lagren kan vara gemensamma för två eller flera länder, enligt vad som bedöms som logistiskt mest ändamålsenligt.

-I Finland hade vi stor nytta av våra beredskapslager under pandemin. Samtidigt finns det en nordisk nytta att samarbeta kring beredskapslager. Det kan ge bättre förutsättning att säkra produkter som med kort varsel kan behövas i stora mängder, säger Kim Berg.

Kommentit (0)

Jätä kommentti