Fakta
1
0

Joakim Strand: Många hjärtefrågor i mål!

Höstterminen i riksdagen inleddes med att vi äntligen i plenum svart på vitt fick framför oss förslaget om ett betydligt mer mänskligt och ekonomiskt vettigt system för betalningsanmärkningar. Framöver kommer anmärkningar att raderas inom en månad efter att själva skulden betalts. Detta är en dramatisk förbättring jämfört med dagsläget och genererar garanterat positiv energi och framtidstro för många av de ca 400 000 finländarna i registret. De nya reglerna avses gälla såväl allmänna kreditupplysningar som företagskreditupplysningar. Personligen kom jag i kontakt med problematiken då jag för närmare 20 år sedan vid sidan av studierna arbetade på en banks juridiska avdelning. Att vi äntligen får en ändring till stånd är en följd av oerhört mångsidigt och djupt samarbete över partigränserna. Nu väntar ännu utskottsbehandling innan det formellt klubbas.

En annan hjärtefråga som efter ca tio år av mångsidigt lagspel nu kan sägas vara helt i mål är Vasas och Umeås gemensamma verk, Aurora Botnia som inlett sin reguljärtrafik. Jag vill passa på att tacka alla som bidragit till projektet och är övertygad om att såväl passagerare som frakt kommer att trivas om bord. Då man blickar bakåt på alla olika faser som förbindelsen och projektet genomgått och genomlidit, så är det på sin plats att även sända Rabbe Grönblom en varm och tacksam tanke. Han höll linjen vid liv i ett mycket kritiskt skede. Djupare nordisk integration i olika former var även på tapeten under Nordiska rådets senaste grupp- och utskottsmöten. Vi diskuterade såväl behovet av starkare nordisk koordinering inom EU som mer vardagliga men viktiga målsättningar om gemensamt nordiskt körkort och gränsöverskridande studentrabatter.

Samtidigt som Finland och Sverige via Kvarken kopplas närmare samman stärks även samverkan med Norge av flera olika orsaker – inte minst med tanke på intentionsavtalet mellan FREYR Battery och Vasa stad. Under senaste veckor har jag vid olika tillfällen haft möjlighet att diskutera nya samverkansformer såväl med Norges ambassadör i Finland som Finlands ambassadör i Norge och även Norges energiminister. De nordiska länderna har en unik möjlighet att tillsammans globalt visa vägen för den gröna omställningen genom forskning och spetskunnande inom energi- och miljöteknologiska helhetssystem.

Vad gäller forskning är det utmärkt att regeringen lyckades avvärja det hot om nedskärning som hängde över Finlands Akademi. Lokalt får vi glädja oss åt att man i Vasa skall kunna börja specialisera sig inom psykiatri. Att vi i budgetrian fick anteckningar om en funktion för att stärka allmänt kunnande inom ekonomi och förebyggande av överskuldsättning kan öppna upp möjligheten för ett nationellt koordineringsansvar för Vasa universitet, som är erkänt skickliga inom området. Att polisens resurser stärks, studerandes inkomstgränser och hushållsavdraget höjs samt att processerna kring arbetskraftsinvandring förenklas hör även de till glädjeämnena kring budgeten.

Efter ett och ett halvt år av lobbande från Vasa Elektriskas och EPV:s sida fick vi nu även på regeringsnivå ett beslut som möjliggör en ekonomiskt mycket lönsam användning av värmelagret i Vasklot i och med att skatten sänks till samma miniminivå som gäller datacentraler och värmepumpar. Detta innebär grön och konkurrenskraftig fjärrvärme i regionen.  Arbetet i ekonomiutskottet har inletts med jobba bort den så kallade 2 meters regeln – som i synnerhet teatrarna lidit oskäligt av. Framtidsutskottet igen fick en flygande start på höstterminen i och med ett tackbrev av EU-kommissionens vice ordförande Maros Sefcovic. Han konstaterade att vårt utlåtande ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa” (FrUU 3/2021 – E 130/2020) kommer att beaktas i kommissionens framtida framtidsåtgärder.

 

Kommentit (0)

Jätä kommentti