Kolumni
0
0

Industrirådet John Wickström (1870–1959)

Lördagen den 9.9 bjöd samfälligheten och föreningarna i Vassor på en annorlunda tillställning, man ordnade nämligen en Wickströmdag för att hylla och minnas John Wickström som föddes i Vassor år 1870.

John Wickström var son till en kopparsmed och emigrerade som sjuttonåring till Chicago. Man häpnar över hans innovativa förmåga och framfart. Han konstruerade, tillverkade och framförde Chicagos första bil som fick namnet Caloric.I finsk media beskrevs han som ”Finlands första bilist”. Han deltog med bilen i en världsutställning tillsammans med Henry Fords första bil, en Oldsmobil.

Man kan konstatera att Wickström låg i framkanten när bilen uppfanns och började utvecklas,

en uppfinning som sen skulle förändra världen och avlasta ”levande fordon” som dittills använts.

Henry Fords status den tiden kan lätt jämföras med dagens Bill Gates. Hemkommen berättade Wickström att Henry Ford ”inte var lätt att ha att göras med” och som om det vore i dag så fick John inte låna pengar för att starta en fabrik pga att han inte hade amerikanskt medborgarskap.

Wickström återvände 1906 till Finland och grundade med brodern Jakob Brödena Wickströms motorfabrik i Vasa. Wickström lade grunden till den motorbyggartradition som i dag är Vasas och hela regionens stolthet. Fabriken hade ca 200 anställda och totalt byggdes över 30.000 motorer som exporterades till otaliga länder som tex Brasilien, Sovjetunionen, Turkiet, de Baltiska länderna och förstås hela norden. Båtmotorerna var dominerande men även  motorer för lantbruket tillverkades.

John som var en nykterhetsman kom ihåg sin hembygd och stödde  bl.a Kvevlax kommun, Vassor folkskola och Kvevlax Slöjdskola. Han avled 7 juni 1959. Ett händelserikt liv var till ända, en gärning som kom att förenkla livet för många och ge många arbete och utkomst. Och arvet lever  ännu kvar i form av den motorbyggartradition som i dag Wärtsilä för vidare.

1659

1203

1198

828

362

Wickströms betydelse idag

Österbotten har begåvats med flera industrialister genom tiderna. En kort reflexion speciellt över John Wickström ger en handgriplig bild av innovationernas betydelse för dom som lever idag.  Och deras betydelse idag för dom som skall leva framöver.

John vågade inte bara ta steget till USA i tiden, utan framförallt vågade ge sig i kast med att som dom första producera motorer och bilar i hela världen. Att förstå att vara bäst i världen och inte bara vara bäst  i byn är grunden för stor utveckling. Dessutom vågade han slå sig i direkt relation med den dåtida Elon Musk:  Henry Ford. Ford var inte en lätt charmad person. Men kopparslagarpojken hade en tankevärld som dög åt Ford. Inte pga utbildning utan skall vi säga reellt värdefull bildning. Vassor by var i slutet på 1800 talet en föregångare i många allmänbildande frågor . Där fanns en aktning för aktuell ny kunskap som gick längre än  blotta bondförnuftet.

När vi summerar vad John och hans efterföljare såsom Daniel Paro och hans grupp på 70- och 80-talen åstadkommit,  upptäcker vi att konkreta världsledande innovationer lokalt i regionen skapar välfärden för totalt miljoner finländare. Tidigare Vacon- numera Danfoss – skapades av likadana personligheter. Mirka har inte kopierat vad Helsingors,  Bryssel, London eller New York gör utan gått sin egen väg och är därför vad den är : världsledande. Och skapar välfärd för hundratalstusen mänskor i landet.

Att vi kopplar upp oss till världsmarknaden och förstår att vara på topp i världen här lokalt även i framtiden är räddningen för resten av befolkningen. 

3036 Wickstr dag

Stig Beijar

25, 1 Vassorsmedja

24

Kommentit (0)

Jätä kommentti