Fakta
0
0

Hippi Hovi: Vi har kollektiv kraft att ta hand om varandra

Situationen som coronaviruset orsakar försvårar på många sätt verksamheten i finländska företag. Problemen på företagsfältet är mångskiftande. Vissa har buffertar, men inte alla. Det kan uppstå en kassakris och man klarar inte av sina åtaganden. Vi kommer utan tvekan att se permitteringar, uppsägningar och tyvärr även konkurser.

Speciellt utsatta är småföretagen i vår nejd. Efterfrågan på produkter och tjänster har avtagit, överenskomna beställningar har avbokats och majoriteten av alla evenemang har inhiberats. Företagarna får inga intäkter att betala löner och andra kostnader med.

Kust-Österbottens Företagare uppmanar ortsbefolkningen att köpa av de lokala småföretagarna. Det finns många olika sätt. Du kan köpa från lokala nätbutiker, skaffa presentkort på tjänster som du kan använda efter att pandemin sinat ut eller beställa en hemkörning från den lokala butiken eller restaurangen. Du har en viktig roll då det gäller att bevara våra arbetsplatser och säkerställa att även småföretagarnas familjer klarar sig i denna turbulens. Med din hjälp kan den ekonomiska stabiliteten åtminstone delvis bevaras.

Vi har kollektiv kraft att ta hand om varandra. Genom att köpa varor och tjänster av lokala små företag upprätthåller vi produktion, tjänster och ekonomi. Det är den bästa ekonomiska säkerheten för oss alla.  

Vår takorganisation Företagarna i Finland har presenterat ett coronakrispaket i nio punkter. Dessa kan hjälpa företag att komma över den värsta krisen. Beslutsfattarna måste säkerställa att det finansiella systemet förblir funktionsdugligt och att så många företag som möjligt hjälps i krisen. Även bankerna bär ett ansvar och måste undvika att överreagera.

Det ligger i samhällets intresse att företag inte i onödan försätts i konkurs på grund av något som inte har att göra med deras ekonomiska situation, utan på grund av chocken som coronaviruset orsakar.

Företagarna i Finland följer noggrant utvecklingen av situationen. Vi har gett anvisningar till företagen och vi är ständigt i kontakt med beslutsfattarna.

 

Styrelsen för Kust-Österbottens Företagare

Kommentit (0)

Jätä kommentti