Fakta
0
0

Företagandet ryggraden för Österbottens välfärd

President J.K. Paasikivi är känd bland annat för sina ord om att vishetsens begynnelse är att erkänna fakta. Detta är ett bra råd i allmänhet, men framförallt när det gäller politiska beslut, därför att besluten oftast innebär långtgående konsekvenser. Blundar man för fakta, eller låter bli att göra konsekvensnedömningar, leder det till dåliga beslut, ibland katastrofalt dåliga.

Några fakta. Landskapet Österbotten ligger i topp i de flesta nationella statistikmätningara. Vi har låg arbestlöshet. Hög sysselsättningsgrad. Vi har också en mera välmående befolkning i jämförelse med andra landskap. Både Österbotten och Mellersta Österbotten ligger väl framme i exportstatistiken. 

Ser vi på bruttonationalprodukten och jämför oss med landets totalt 69 ekonomiska regioner, ligger Vasaregionen på plats 8, Karlebyregionen på plats 10 och Jakobstadsregionen på plats 14. Att nämda regioner placerar sig så högt, med en så liten befolkningsmängd är anmärkningsvärt. Vi har bland den högsta BNP:n per capita i Finland.

Vad berättar denna statistik? Det vittnar om att ryggraden för Österbotten är företagandet. Innovativa entreprenörer. Flitiga och skötsamma arbetstagare. Därför är jag övertygad om att Österbotten och Mellersta Österbotten har goda förutsättningar att utvecklas i en positiv riktning. 

Förvisso, den postiva utvecklingen förutsätter en klar stategi om hur vi ska möta de utmaningar vi har framför oss. Fram till år 2030 beräknas industrisatsningarna ligga kring 12 mrd euro. Det behövs minst 3000-4000 nya arbetstagare. Samtidigt pågår jättesatningar i norra Sverige och Norge. Således är det inte mera fråga om någon ”byakamp” mellan de österbottniska städerna. Inte ens mellan de nordiska länderna. Det är fråga om en tävlan på den globala arbetsmarknaden. Hur vi ska få mänskor att flytta hit, jobba och bosätta sig. För att det ska lyckas krävs det samarbete över landskaps- och landsgränserna. Samt en gemensam vision om hur vi utvecklar tillgängligheten. Infra strukturen måste vara fungerande. Vägar, tåg, flyg, färja. Och – en fast förbindelse över kvarken. Med dessa mål för ögonen vill jag vara med och utveckla våra landskap.

Peter Östman

Riksdagsledamot, KD

Kommentit (0)

Jätä kommentti