Pääkirjoitus
2
0

FAKTA 9 : Vi är en sammanhängande tillväxtregion – dags att rita om kartan!

Kvarkenrådet som hittills fungerat som en registrerad förening vill lyfta det gränsöverskridande samarbetet i Kvarkenregionen till en ny högre nivå. Föreningen Kvarkenrådet r.f. ska bli Kvarkenrådet EGTS, det första helnordiska EGTS-området (Europeisk gruppering för territoriellt samarbete). Som EGTS får Kvarkenregionen ett tyngre organ för att gemensamt driva regionalt viktiga frågor på nationell, nordisk och EU-nivå. 

Indre Helgelands generalsekreterare Arne Langset besökte Kvarkenrådet på Bocks Brewery -området i veckan för att diskutera den nya strukturen och framtiden.

Nordland fylke med 44 kommuner består av tre regioner i Nord-Norge, Helgeland är en av dessa och utgör en tredjedel av befolkningen i fylket, men producerar i och med sitt internationella industrikluster två tredjedelar av varuproduktionen i Nord-Norge. Avståndet till huvudstäderna Oslo, Stockholm och Helsingfors är 1 000 km. 

Langset lyfte fram att då man vidgar vyn från Kvarkenregionen och tar med norska Helgeland som är gränsidentisk med Västerbotten, får man en strategisk viktig korridor med 600 000 invånare, ett starkt industribälte och en stor tillväxtpotential. Enligt Langset är de norska kommunerna i Helgeland intresserade av att ingå i detta nya EGTS genom tre länder.

– Mo i Rana samarbetar med Narvik hamn och stöder att hamnen ska in i Core-korridoren som går via Haparanda. Vi i Helgeland är tudelade i frågan eftersom gods från oss inte kommer köras 500 km norrut för att sedan vändas öster- eller söderut. Vi har 500 km direkt till Umeå och där är vi kopplade i flöden både öster- och söderut via  NLC-terminalen i Umeå.  För oss är hamnarna vid Kvarken de naturliga ankrytningspunkterna till de föreslagna utvidgningarna av EU:s Core-korridorer (ScanMed och North Sea-Baltic).

– Genom E12-samverkan har vi redan en etablerad gemensam region och vi kan koppla samman tre välutvecklade, innovativa och växande regioner. Vi har till och med en antagen gemensam gränsöverskridande trafikstrategi över tre länder att arbeta utifrån. Detta är unikt i världen och att vidareutveckla detta till ett gemensamt EGTS som fångar upp området längs E12 är intressant.

Langset tillägger att det återstår en hel del jobb för att få ihop ett gemensamt EGTS formellt, men att det viktiga är hur vi utgående från denna gemensamma region förhåller oss till det som sker runt oss.

– Det är nu vi ska förbise gränser, definiera oss och agera för att finnas kvar på kartan i fråga om de nationella strukturerna och transportkorridorerna. Transportkorridorerna är till för att fånga volymerna, det gör E12 och vi har alla förutsättningar att bilda ett funktionellt North Growth Region -område, sammanfattar Langset.

Text Kvarkenrådet

 

innovationcenter_netti

Kommentit (0)

Jätä kommentti