Fakta
1
0

FAKTA 9 : Growth Region EGTS: 1,5 miljoner invånare 100 000 studeranden

En ny epok bör inledas med det snaraste: Samverkan (inte samarbete) och integration inom alla samhällsområden och funktioner mellan Vasa län (och i synnerhet Österbotten), Västerbotten och Helgoland i Norge. Och med handen utsträckt till alla som vill vara med av ”grannarna”. Ifall vi samverkar och integrerar finns alla möjligheter att bli en stor tillväxtregion i Europa. Som till och med intressera resten av världen inom industri, handel, service, utbildning, arbetskraft, kultur och turism.  

1. Kvarkenuniversitetet

Alla företag små-medel-stora behöver först och främst bra arbetskraft. Och i framtiden innovativ och passionerad. Högskolorna i samverkansområdet är redan samhällsfinansierade. Vi behöver förbättra deras innovativitet och utvecklingsförmåga. I den stora bilden behövs inte nya pengar utan nya funktioner och arbetssätt. Och attityd. Om 100 000 studeranden kunde göra ens 5 till 10 spännande innovationer per år i regionen med förankring i världsekonomin skulle resten av befolkningen kunna pusta ut. Så enorm är betydelsen av innovationer i framtiden. En innovation av betydelse skapar lätt nya arbeten för totalt 10 000 personer. Kvarkenuniversitetet kan börja verka de facto bums i denna fråga.  Bara den gamla kommunpolitiken inte skymmer horisonten och sänker den gemensamma ambitionsnivån och focus i politiken. Alla byar borde vara uppkopplade till Kvarkenuniversitetet på ett praktiskt sätt och delta i innovationerna.

2. Investeringsregion

100 000 studeranden samlar också intresset för större investerare. Liksom råvarorna och det historiskt sett höga industriella kunnandet i regionen. För etableringar krävs dock i framtiden Ecosystem (ekonomiskt funktionella system) – inte kommunsystem.  I stället för att tänka på att stöda   företag skilt för sig bör politiker titta på värdekedjan kring företag inklusive underleverantörer, logistik, kunnande i världsskala, universitetstjänster osv. Det här kan lösas bara på regionnivå och därför sker utvecklingen idag i alla delar av världen genom regionpolitik – inte kommunpolitik.  

En industriell arbetsplats skapar i snitt 2–3 andra arbetsplatser för underleverantörer, transportbransch och offentlig sektor.

3. Köp direkt region

EGTS området är som klippt och skuret för att bli en föregångare inom politiken : köp direkt av producent – även av turismtjänster. Om var och en av dessa 1,5 miljoner skulle köpa direkt av producent för 10 Eur mer i veckan skulle det generera direkt 750 milj Eur omsättning. Räknar vi med att 50.000 Eur i omsättning inom basnäringen skapar en arbetsplats så får vi i storleksordningen 15.000 bestående nya arbetsplatser varje år . Målet kunde vara  att vi skulle köpa direkt i snitt för 40 eur mer per vecka – t.ex. så att  medelklassen börjar turista  i regionen . Då är vi upp i mäktiga 60.000 nya arbetsplatser – till stor del på landsbygden.

Dethär kan lösas  via regionpolitiken – bara det skulle finnas en regionpolitik på riktigt.

4.  Turismregion

Det gemensamma EGTS området är som klippt och skuret för att göra regionen superintressant i hela världen ur turismsynvinkel. Inte bara för naturens skull! Den snabbaste växande turismtypen är  de som vill se ”det vanliga” dvs hur folk lever – inte överklass finheter.  På världskartan kunde Österbotten bli en helt annan kategori inom turism bara man ser det ur regionpolitisk synvinkel och inte väntar på att kommunerna skall hitta varandra och försöka samarbeta (kring en kiosk eller parkeringsmätare?). Genom att komma bort från kommuntänket till regiontänket skulle tiotals tusen nya turister se EGTS området med nya ögon.

5. Hälsoregion

Vasa Centralsjukhus kunde tillsammans med Umeå Universitetssjukhus bli ledande inom många specialiteter. Framförallt kunde man utveckla diagnostik och AI till en nivå så att de kunde bli exportvara ut i världen. Det här kräver också regiontänk och inte kommuntänk. Men resultatet skulle vara en växande kompetens och inte krympande i takt med att statliga resurser skärs ner.

6. Kulturregion

Vasa och Umeå borde bums bilda en CityLife integration. 

Att ordna nya stora varje år återkommande kulturevenemang i Europeisk måttstock varannangång med huvudsäte  i Vasa och varannan gång i Umeå. Men även rullande mindre samproduktioner. Till det finns också allt färdigt. Behövs inte nya pengar. Befolkningen räcker till för att skapa intäkter. Samtidigt kunde utvecklas nya friska former av kultur för RuralLife.

Bo i Vasa – rädda världen

Trots att en kommundirektör kallade Energiklustret i Vasa för ett teoretiskt begrepp på Facebook så är det detta ”teoretiska begrepp” som nu kommer på lösningar för att lösa Parisavtalet och dämpa jordklotets uppvärmning. Och skapa nya intressanta arbetsplatser i regionen. Det är inte heller i denna fråga som kommunstrukturerna är aktiva – av facebookinlägget att döma rent av aktiva på fel sätt . Det är Vasa regionen som nu är historiskt viktig för hela världen.

Kommentit (0)

Jätä kommentti