Fakta
0
0

KANSALLINEN POTILASTURVALLISUUSKESKUS VAASAAN

Pohjanmaalla juhlittiin viime viikolla Vaasan keskussairaalan laajan päivystyksen statusta. Kaikille avoin juhla järjestettiin kiitoksena alueen väestölle, joka oli mukana taistelemassa laajan päivystyksen puolesta. Vaasan keskussairaalasta tuli virallisesti laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaala tämän vuoden alussa. Samalla tuli päätökseen koko edellisen eduskuntavaalikauden kestänyt poliittinen vääntö. Keskustelu oli kiivaimmillaan vuoden 2016 syksyllä, jolloin 10 000 pohjalaista kokoontui Vaasan torille vaatimaan Vaasaan laajaa päivystystä. Voimme olla hyvin ylpeitä siitä, että toimimme neljä ja puoli vuotta sitten, emmekä jääneet passiivisina odottamaan eduskunnan päätöksiä. Erityisen arvokasta oli se, että toimimme Pohjanmaalla yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi!

Tärkeä taistelu on voitettu ja nyt on hyvä jatkaa työtä Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseksi. Seuraava askel Vaasan keskussairaalan aseman vahvistamisessa on hakea sairaalalle valtakunnallista erityistehtävää potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen ja tutkimuksen edistämisen saralla. Olemme aloittaneet tämän työn ministeri Kiurun johdolla jo viime syksynä ja tarkoituksena olisi saada asia päätökseen kevään aikana.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos nimettiin vuosituhannen alkupuolella potilasturvallisuustyön kansallisen tason toimijaksi ja koordinoijaksi. THL:n rahoituksen pienennyttyä laitos kuitenkin luopui potilasturvallisuuteen liittyvistä tehtävistä, eikä koordinaatiotehtäviä toistaiseksi ole osoitettu kenenkään vastuuksi. Asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä puuttuu täten nykyisin kansallisen tason koordinaatio ja toimeenpanon tuki, sekä lähes kokonaan kansainvälinen yhteydenpito. Paljon olisi kuitenkin tehtävänä ja kysyntää asialle on.

Vaasan sairaanhoitopiiri on kehittänyt määrätietoisesti potilasturvallisuutta jo vuosien ajan.  Vaasan keskussairaala on toimeenpannut hyviä käytänteitä ja käynnistänyt vuonna 2017 potilasturvallisuuden kokonaisvaltaisen tutkimusohjelman. Syksyllä 2019 käynnistettiin valtakunnallinen No Harm –verkosto potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämisen ja tutkimuksen edistämiseksi. Muissa sairaanhoitopiireissä ei ole vastaavaa aktiivisuutta tai yksikköä. Vaasan sairaanhoitopiiri onkin tarjoutunut huolehtimaan Suomessa potilas- ja asiakasturvallisuuden kansallisesta koordinaatiotehtävästä, tutkimus- ja kehittämistoiminnan edistämisestä sekä kansainväliseen yhteistyöhön (EU, WHO) osallistumisesta.

Vaasan sairaanhoitopiiri (jatkossa Pohjanmaan maakunta) olisi perusteltu vaihtoehto kansallisen erityistehtävän toteuttajaksi. Se pystyy tarjoamaan toimeenpanon tukea sekä suomeksi että ruotsiksi ja toimimaan kaksikielisenä koordinaatioyksikkönä. Kielen merkitys potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamisessa on erityisen tärkeää. Asiakas- ja potilasturvallisuuden kansallisessa koordinaatiossa on muistettava erikoissairaanhoidon lisäksi perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tarpeet. Toiminnan tulee perustua yhteistyölle kaikkien potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittäjien kanssa avoimesti tietoa ja tuloksia jakaen.

Vaaratapahtumia ei voida välttää ilman kokonaisvaltaista ja hyvin resursoitua laadun ja turvallisuuden hallintaa. Potilas- ja asiakasturvallisuuden ja laadun edistäminen on osa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta, ja tuottajien vastuuseen kuuluu turvallisuuden varmistaminen käytännössä. Tehtävä ei kuitenkaan ole riippuvainen tulevista rakenteista. Se on työtä, joka on joka tapauksessa tehtävä, ja joka tuottaa arvokasta materiaalia sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus- ja kehittämistyölle. Erityisen tärkeää on tutkitun tiedon vieminen käytännön toiminnaksi. Epäonnistuneessa potilas- ja asiakasturvallisuudessa hukataan varoja ja erityisesti aiheutetaan inhimillistä kärsimystä.

Unknown

IMG_3186

IMG_0072

IMG_0071

ff25845f-cb47-4471-874c-7834ae654bcb

e65c0021-6481-40f1-b4e0-f2f4ea579179

Kim Berg
Kansanedustaja (SDP)
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
Vaasa

Kommentit (0)

Jätä kommentti