Aktuellt
0
0

STRAND FÖRSVARADE VASAS HÖGSKOLOR

Riksdagsman Joakim Strand försvarade Vasas högskolesektor i samband med diskussionen om nedskärningar inom utbildningssektorn, som ägde rum i riksdagen under onsdagen. Enligt Strand är det i tider med begränsade resurser extra viktigt att fokusera på sådana områden och branscher, där det industriella förädlingsvärdet och exporten är som högst, och där även företagen själva starkt satsar på forskning och utveckling.
–         Även ett litet land har goda möjligheter att klara sig globalt så länge man är innovativ och har högt kunnande. När man ser över högskolestrukturen bör man inte stirra sig blind på storlek eller vilka yttre omständigheter som helst. Det som bör granskas är med tanke på framtiden relevant kunskapssubstans. Ett exempel på en utmärkt mätare är andelen så kallade ”gröna patent” som anknyter till intelligenta energilösningar, säger Strand.
Enligt forsningsinstitutet Nordregio är andelen gröna patent högre i Vasa än någon annanstans i hela Norden. Strand lyfte i sitt tal särskilt fram hur viktigt det i dessa tider är att förstå vilken betydelse kunskapsintensiv exportindustri med högt försädlingsvärde har för finansieringen av vårt välfärdssamhälle.
–         I synnerhet sådana universitet, högskolor och forskningsinstitut som är en del av betydande exportkluster är oerhört viktiga för ett litet land som Finland.  Ifall våra spjutspetsbolag inom Norra Europas starkaste energi- och cleantechkluster besluta sig för att lämna Vasa är nästa adress antagligen Kina, Indien eller Brasilien – inte någon annan finländsk stad Arbets- och näringsministeriet beslut att ingå ett tillväxtavtal med bl.a. Vasa stad är ett steg i rätt riktning i skapandet av internationellt konkurrenskraftiga kunskapskluster. I detta fall finns det all orsak att ge en eloge åt regeringen.

Kommentarer (0)

Skriv ett svar