Kolumn
0
0

Pensionärerna mycket oroade över social- och hälsovårdsreformen

De Österbottniska pensionärerna, både de som hittills sökt vård på Vasa Centralsjukhus eller i Karleby på Mellersta Österbottens sjukhus, är oroade över regeringens förslag till social-och hälsovårdsreformen som kom sista dagarna i juni.

Om förslaget blir verklighet kommer varken Vasa eller Karleby att få något sjukhus med dygnet runt jour utan man blir hänvisade till Seinäjoki eller Uleåborg vilket medför stora problem för oss äldre. Det största problemet kommer att vara språket för oss svenska pensionärer då båda dessa sjukhus har finskan som språk. Men även hur långt det är från olika delar av Österbotten, till speciellt Uleåborg, men även till Seinäjoki bekymrar.

De svenskspråkiga pensionärerna i Österbotten är till största delen enspråkigt svenska och kan inte varken tala eller förstå finskan. Min bedömning är att ca 80 procent av SPF Österbottens 8900 medlemmar kan inte finska och om man kommer till ett sjukhus där bara någon enstaka anställd kan göra sig förstådd på svenska, hur fungerar vården, omhändertagandet och behandlingen av de svenska patienterna.

Om denna stora reform genomförs så kommer all social- och hälsovård att överföras från kommunerna till landskapsförbunden med en helt ny uppbyggd förvaltning, enligt förslaget 2018 -19. Det betyder att den närhet som ändå kommunerna betytt för invånarna försvinner och i stället blir avståndet från den som behöver någon form av social- och hälsovård mycket längre och man får befara också betydligt mer byråkratisk. Inom kommunerna känner, eller vet de flesta, också pensionärerna, vilka förtroendevalda som sitter i olika nämnder och ledningsgrupper, men när landskapsförbunden tar över blir avståndet mellan oss pensionärer och de som sitter på olika förtroendeposter mycket längre och mycket svårare att kunna hålla kontakt med.

Nu under tiden fram till den stora förändringen, ger också en viss oro, då många kommuner redan har aviserat stora inbesparingar på just social- och hälsovård. Detta givetvis med kännedom om hur stor del av deras budgeter och ekonomi som faller bort den dag landskapsförbunden tar över social- och hälsovården.

En annan fråga som bekymrar är kostnaderna för den enskilda pensionären där både läkemedelskostnaden har ökat märkbart redan detta år men också avgifterna för olika typer av vård debiteras högre än tidigare. Som vi alla vet är pensionerna låsta vid 2015 nivå några år framåt och det betyder att de inte alls stiger trots att avgifterna inom vården, levnadskostnaderna och inte minst boendet ökar. Detta betyder i slutändan att många pensionärer får dra ner på sina utgifter och kommer att leva ett fattigare liv i fortsättningen.

SPF Österbottens styrelse har nu försökt att dra sitt strå till stacken för att ett av våra Österbottniska sjukhus skall få full jour och då Vasa Centralsjukhus. Vi kommer att informera valkretsens alla riksdagsmän och också försöka få vår åsikt publicerad i våra tidningar.

Henrik Svarfvar

Kommentarer (0)

Skriv ett svar