Aktuellt
0
0

Båtbranschen i medvind

Tidningen Venemestaris chefredaktör Jan Sjölund berättar i ledaren för marsnumret att 95 % av alla Finländska företag i båtbranschen är medlemmar i Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf.
Medlemsföretagen omsatte förra året 488,4 miljoner euro vilket innebär en ökning med 6,4 % jämfört med året innan.
Omsättningen fördelas med 233,7 M€ på inhemska marknaden och 254,7 M€ på export, alltså relativt lika fördelat.
På den inhemska marknaden minskade båt- och motorförsäljningen, men konsumtionen av tjänster och tillbehör ökade. Som helhet minskade den inhemska omsättningen. Däremot ökade exporten kraftigt, med över 15 %.  De viktigaste exportmarknaderna är Sverige och Norge där Norge har ett litet övertag. Tillväxtprocenterna var imponerande: Sverige 48,3 % och Norge 30,1 %.
21 % av företagen tror sig behöva nyanställa personal i år för att uppgången väntas fortsätta.
Sjölund kommenterar till sist; ”Med dessa siffror går båtbranschen motströms mot den övriga ekonomiska utvecklingen i Finland”.

Kommentarer (0)

Skriv ett svar