Kolumni
0
0

Uusi artikkelisarja: Somppis case Ny artikelserie: Somppis Case

Nimi: Sari Somppi, syntynyt Vaasassa

Koulutus: Kriminologian maisteri, pol.mag kehityspsykologiassa. opiskelee tällä hetkellä psykologiksi Uumajan yliopistolla.

Työ: Aluejohtaja Länsi-Suomen rikosuhripäivystyksellä, aikaisemmin työskennellyt Vaasan vankilassa.

Namn: Sari Somppi, född i Vasa

Utbildning: Master i kriminologi, Pol. Mag i utvecklingspsykologi, studerar psykologprogrammet vid Umeå univeristet.

Arbete: Regionsdirektör över Västra Finlands brottsofferjour. Tidigare arbetat på Vasa fängelse.

 

Kuka murhaaja on?

Vuonna 2010 aloitin kriminologian maisteriopinnot Malmössä. Malmö onkin erinomainen kaupunki kriminologian opinnoille, koska Malmössä tapahtuu paljon rikoksia. Ennen kaikkea Malmössä tapahtuu paljon ampumisia ja jengien välienselvittelyjä. Lisäksi Öresundin silta myös mahdollistaa huumeiden salakuljetuksen Köpenhaminasta Malmöseen.

Erityisesti ampumiset Malmön keskustassa 2010 saivat ison huomion mediassa. Mediassa oli jo alkuvaiheessa tieto, että kyse on viharikoksesta ja että yhteinen tekijä uhreille oli maahanmuuttotausta.

Arkisin en pelännyt, vaikka liikuin niillä seuduilla, missä ampumiset olivat tapahtuneet. En kuitenkaan pystynyt sivuuttamaan, etten itsekään ollut Ruotsin kansalainen ja saattaisin tästä syystä joutua myös ampujan kohteeksi.

Ampumiset jatkuivat, eikä poliisilla vaikuttanut olevan mitään tietoa tekijästä. Tiheästä mediauutisoinnista sai ainakin sellaisen kuvan tutkinnan tilanteesta.

Kriminologian koulutuksessa kävimme kriittistä keskustelua siitä, miltä tilanne näyttäisi, jos tekijä olisi ampunut esimerkiksi ruotsalaisia lapsia. Olisiko tekijä jo identifioitu? Keskustelimme myös siitä oliko kyse yhdestä tekijästä, jengistä tai jopa järjestäytyneestä rikollisuudesta.

Marraskuun 9. päivänä 2010 poliisi lopulta pidätti Johan Peter Mangs -nimisen miehen, joka on syntynyt Älmhultissa vuonna 1972. Häntä epäiltiin murhasta ja murhan yrityksistä. Poliisi huomasi tutkinnassaan, että samantyyppistä asetta oli käytetty muutamissa ampumisissa ja että ampumiset olivat tapahtuneet rajatulla alueella. Poliisi teki tutkinnan aikana maantieteellisen profiloinnin.

Maantieteellinen profilointi. Tämän metodin lähtökohtana toimii tutkimus ihmisen käyttäytymisestä, joka rajoittaa ihmisen toimintakenttää. Perusajatus metodin takana on, että ihminen käyttäytyy aina tavanomaisella tavallaan. Ihminen on myös arjessa laiska ja näin myös tekijä valitsee vaihtoehdon, joka on hänelle helpoin. Tätä kyseistä metodia käytetään kun analysoidaan miten tekijä käyttäytyy ja kuinka hän valitsee rikospaikan. Tämän teorian mukaan rikos ei tapahdu satunnaisesti vaan seuraa tiettyä kaavaa. Tämä teoria sopii myös hyvin tähän kyseiseen tapaukseen, koska Mangs myös asui lähellä ampumispaikkoja.

Mangsin kohtaaminen. Tapahtumien aikaan en vielä tiennyt, että tulisin myös tapaamaan Mangsin. Olin kesätöissä Tukholman Huddingen tutkintavankilassa, jossa Mangs istui tutkintavankina ollessaan. Siihen aikaan kun Malmön poliisi etsi Mangsia kaikin voimin, en edes pystynyt kuvittelemaan, että me tulisimme tapaamaan hänen kanssaan ja myös keskustelemaan tapahtuneesta. Mangsilla oli myös suomalaistaustaa ja hänen isänsä velipuoli on Kaskisissa syntynyt Sune Mangs.

Tuomio. 24. heinäkuuta 2012 Mangs sai tuomionsa Malmön käräjäoikeudessa. Hänet tuomittiin elinkautiseen kahdesta murhasta ja neljästä murhan yrityksestä, sekä kolmesta laittomasta uhkauksesta. Tuomiosta valitettiin Skånen ja Blekingen hovioikeuteen, missä hänet lopullisesti tuomittiin kahdesta murhasta ja kahdeksasta murhan yrityksestä. Elinkautistuomio jäi voimaan.

 

Vem är mördaren?

Året är 2010 och jag har inlett mina studier inom masterprogrammet i kriminologi i Malmö. Malmö är på flera sätt en ypperlig stad om man vill studera kriminologi, eftersom Malmö kan ses som en mycket krimell stad. Framförallt skottlossningar och gänguppgörelser är vanligt förekommnde.  Öresundsbron underlättar drogsmugglingen mellan Köpenhamn och Malmö.

Det är framförallt skottlossningarna i det centrala Malmö 2010 som får en stor uppmärksamhet i massmedia.  Det är tydligt att det rör sig om hatbrott mot personer med invandrarbakgrund.

Även om jag till vardags inte är rädd när jag rör mig i närheten av de platser där skjutningarna ägt rum, så kan jag inte helt bortse ifrån att jag själv inte är svensk medborgare och därmed kanske riskerar att bli måltavla.

Skottlossningarna fortsätter och polisen verkar inte ha upp något spår på gärningmannen, åtminståne inget som framkommer i det frekventa mediaflödet.

Inom kriminologiutblidningen dikuteras det kritiskt om hur läget skulle sett ut om gärningmannen hade skjutit svenska barn, hade gärningsmannen då redan identifierats? Andra diskussionsämnen var om gärningsmannen agerade själv, eller kunde skjutningarna tillskrivas något gäng, den organiserade brottsligheten.

Den 9 november 2010 griper polisen en man med namnet Johan Peter Mangs född 1972 i Älmhult. Mangs misstänks för mord och mordförsök. Polisen kan se att samma typ av vapen använts vid några av skjutningarna samt att de skett inom ett avgränsat område i malmö.  Polisen gör en geografisk profilering om läget.

Geografisk profilering. Metoderna utgår ifrån forskning kring människans beteende och bidrar till att begränsa spaningsområdet. Grundtanken bakom metoden är att människan beteer sig efter ett invant mönster. Människan är dessuom lat i sin vardag och även gärningsmän väljer de alternativ som innebär minsta ansträngning. Denna metod används i analysen av hur en gärningsman verkar och väljer brottsplatser och enligt teori sker brott inte slumpartat, utan de följer ett visst mönster. Denna metod går väl att implementeras även inom detta fall, eftersom Mangs bodde nära de platser som skjutningarna hade ägt rum.

Mötet med Mangs. Det jag inte visste då var att våra vägar skulle korsas. Jag kom nämligen att arbeta på häktet i Huddinge i Stockholm den sommaren när Mangs satt sin häktestid där. Föga hade jag anat när jakten efter gärningsmannen pågick att jag skulle få träffa honom och att vi skulle diskutera om det som inträffat. Dessutom hade Mangs även finska rötter, eftersom hans far var halvbror till Sune Mangs som faktiskt är född i Kaskö.

Domen. 24 juli 2012 döms Mangs av Malmö tingsrätt till livstidsfängelse för två mord, fyra mordförsök och tre fall av grovt olaga hot. Denna dom överklagas till hovrätten över Skåne och Blekinge där han sedan döms till två mord och åtta mordförsök. Livstidsdomen kvarstod.

 

Kommentit (0)

Jätä kommentti