Ajankohtaista
0
0

Rail Skandinavia genererar ny tillväxt/ RAIL SKANDINAVIA LUO UUTTA KILPAILUKYKYÄ

harrijaskari                                                                                          Harri Jaskari, KOK

Skinnari, Ville sd
Skinnari, Ville. SDP
Strand, Joakim r
Strand, Joakim RKP

 

 

Finlands ekonomi har börjat växa igen. Varuexporten har ökat med 17 procent jämfört med fjolåret. Tillväxten har varit stark under hela början av detta år och ökningen i BNP beräknas vara kring två procent. Trots att detta inte ensamt räddar den offentliga ekonomin är det ändå en bra början.

Även tillväxtländerna beträffande exporten är intressanta. Tyskland har under de senaste tiderna stampat på stället och de starkaste tillväxtländerna för Finlands export har varit USA, Kina och Ryssland. Logistiken och dess finansiering är en viktig hörnsten för vår konkurrenskraft. Nya Rail Skandinavia öppnar en tvärgående förbindelse från Skandinaviens hamnar via Finland till S:t Petersburg och vidare mot Kazakstan och Kina.

God tillgänglighet till de viktigaste marknadsområdena tryggar Finlands konkurrensförmåga de kommande årtiondena. Naturligtvis innebär detta strategiska investeringar och ju snabbare vi kommer igång desto bättre. Vi ekonomiutskottets riksdagsledamöter besökte tillsammans med Tammerfors, Vasas och Lahtis stadsdirektörer VR:s högsta ledning. VR:s positiva och engagerade inställning till projektet var glädjande.

Vårt budskap var tydligt: Nordisk samverkan är oerhört viktigt och Rysslands betydelse för Finlands handel alltjämt stor. Västra och Norra Finland behöver en direkt Allegro-förbindelse till S:t Petersburg. Utöver persontrafiken måste godstrafikens tvärgående förbindelser förbättras. Vi kan inte sköta eller frakta allt via Helsingfors. Tvärgående rutten Norge – Sverige – Vasa – Tammerfors – Riihimäki – Lahtis – Kouvola – Vainikkala – St. Petersburg är en betydande öppning för den nya strategin. Vi vet konkret via olika projekt i Kvarkenregionen att Norge och Sverige är oerhört intresserade av förbindelserna till Ryssland och Kina. Sjövägen över Kvarken är en viktig del i denna helhet.

När den stora visionen är på plats förutsätter vi att mindre visioner och olika delprojekt förverkligas snabbt. Triangelspåret i Riihimäki, som är en del av projektet, blir färdigt i år och utredningen för ett tredje spårpar mellan Tammerfors och Riihimäki är färdig i augusti. Visionen kring Rail Skandinavia måste snabbt bli en del av det Europeiska TEN-T nätverket, eftersom detta innebär betydligt större möjligheter att få ta del av även europeiska investeringsprogram. Likaså måste diskussioner med Europeiska investeringsbanken inledas.

Ett tredje spårpar mellan Tammerfors och Helsingfors skulle lösa spårtrafikens största flaskhals och även bana väg för ett höghastighetståg mellan Tammerfors och Helsingfors. Liksom ett Allegro-tåg mellan Västra Finland och St. Peterburg – som snart kan bli verklighet – skulle även detta avsevärt förbättra Vasas tillgänglighet. Dags att skrida från ord till handling.

Harri Jaskari, riksdagsman, Tammerfors

Joakim Strand, riksdagsman, Vasa               

Ville Skinnari, riksdagsman, Lahtis

 

Vihdoinkin Suomen talous on kasvussa. Tavaravienti on kasvanut 17 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaaviin lukuihin. Kasvu on jatkunut vahvana koko alkuvuoden ja BKT:n kasvuprosentiksi ennakoidaan jo kahta prosenttia. Tämä ei ole vielä riittävä julkisen talouden pelastamiseksi ilman suuri rakenneuudistuksia – mutta kuitenkin hyvä alku.

Mielenkiintoisia ovat myös viennin kasvumaat. Saksa on viime aikoina pyristellyt paikoillaan ja vahvimmat viennin kasvumaat ovat olleet USA, Kiina ja Venäjä. Logistiikka ja sen kustannukset ovat kilpailukykymme tärkeä kulmakivi. Uusi Rail Skandavia – avaa poikkittaisyhteydet Skandinavian satamista Suomen kautta Pietariin ja edelleen Kazakstaniin ja Kiinaan.

Saavutettavuus tärkeimmille markkina-alueille varmistaa Suomen kikpailukykyä seuraaville vuosikymmenille. Investointeja tulevan kasvun varmistamiseksi on tehtävä nyt. Me talousvaliokunnan kansanedustajat olimme yhdessä Tampereen, Vaasan ja Lahden kaupunginjohtajien kanssa VR:n ylimmän johdon vieraana. Ilahduttavaa oli VR:n varsin myönteinen ja sitoutunut suhtautuminen asiaan.

Viestimme oli selkeä. Pohjoismaalainen yhteistyö on tärkeää ja venäjän merkitys Suomen kaupalle on edelleen suuri. Läntinen ja Pohjoinen Suomi tarvitsee suoran Allegro-yhteyden Pietariin. Henkilöliikenteen lisäksi tavaraliikenteen poikittaislinjat on nyt laitettava kuntoon, koska emme voi hoitaa kaikkea Helsingin kautta. Poikittaisreitti Norja – Ruotsi – Vaasa – Tampere –  Riihimäki – Lahti – Kouvola – Vainikkala – Pietari on merkittävä avaus tähän uuteen strategiaan. Myös Norjan ja Ruotsin tahot ovat hienosti hankkeessa mukana. Heitä kiinnostavat Venäjän ja Kiinan yhteydet. Merenkurkun merireitti on tärkeä osa kokonaisuutta.

Kun suuri visio on kunnossa, se edellyttää pienempien visioiden nopeaa toteuttamista. Osana hanketta Riihimäen kolmioraide valmistuu tänä vuonna ja Tampere-Riihimäki kolmas raidepari selvitys on valmis elokuussa. Suuri visiohanke on saatava nopeasti eurooppalaisen TEN-T verkon osaksi, jolloin on mahdollisuus saada eurooppalaista investointirahaa hankkeeseen nykyistä paremmin. Samoin on avattava keskustelu Euroopan Investointipankin kanssa.

Kolmas raidepari Tampere-Helsinki välillä on tällä hetkellä Suomen suurimman raideliikenteen pullonkaulan ratkaisu ja avaisi mahdollisuuden myös Länsi-Suomen Allegrolle. Tampereen ja Helsingin välinen henkilöliikenne on kasvanut rautateillä vuodessa lähes 20 prosenttia. Uusi raidepari toisi tulleessaan huimia saavutettavuusparannuksia koko pääradan liikenteelle. Tämä avaisi mahdollisuuden myös luotijunaan Tampereen ja Helsingin välillä. Kalusto mahdollistaisi jo nyt tunnin junayhteyden näiden kaupunkien välillä. Ei muuta kuin puheista tekoihin.

Harri Jaskari, kansanedustaja, Tampere                  

Joakim Strand, kansanedustaja, Vaasa               

Ville Skinnari, kansanedustaja, Lahti

 

 

 

Kommentit (0)

Jätä kommentti