Muut jutut
0
0

Omaisille ja läheisille tukea

Framme i mitten verksamhetsledare/ Edessä keskellä toiminnanjohtaja Leena Pakkanen (Vasa/ Vaasa), framme till vänster projektplanerare/ edessä vasemmalla projektisuunnittelija Anna Håkans (Vasa/ Vaasa) och framme till höger projektarbetare/ edessä oikealla projektityöntekijä Anna Nygård-Juslin (Vasa/ Vaasa), längst bak från vänster projektarbetare/ takana vasemmalta projektityöntekijä Aada Vihanta, (Karleby/ Kokkola), seuraavaksi anhörigrådgivarna/ omaisneuvojat Minna Pellinen/ (Karleby/ Kokkola), Marja Österberg (Vasa/ Vaasa), Eva Hanses(Vasa/ Vaasa) ja Fredrika Sourander (Karleby/ Kokkola).

 

Kun ihminen sairastuu psyykkisesti, sairaus koskettaa hänen itsensä lisäksi myös läheisiä. Ihmisille, jotka kohtaavat sairauden ensimmäistä kertaa, kokevat  hämmennystä, riittämättömyyttä ja pelokkuuttakin, koska monesti sairastuneen persoonallisuus muuttuu.

Tärkein tehtävä meillä FinFami Pohjanmaa ry:ssä onkin antaa vertaistukea, opastaa sekä jakaa tietoa mielen sairauksista ja sitä kautta saada ihmiset ymmärtämään, että se on sairaus muiden sairauksien rinnalla.

Moni omainen kertoo: ”Voi kun olisin tiennyt aikaisemmin yhdistyksen olemassaolosta, olisin säästynyt monelta unettomalta yöltä.”

FinFami Pohjanmaa ry tarjoaa:

Vertais- ja keskusteluryhmiä, henkilökohtaisia keskusteluja omaisneuvojan kanssa,  luentoja sekä koulutusta (ABC- ja Prospect-koulutukset). Järjestämme myös virkistystä sekä muuta mukavaa yhdessäoloa.

Lisäksi yhdistyksellä on yläkoulu ikäisille suunnattu projekti, jonka tarkoituksena on lisätä tietoutta mielenterveysongelmista ja palveluista nuorille, vähentää stigmaa ja helpottaa keskustelua mielenhyvinvoinnista sekä mahdollistaa matalankynnyksen palveluja.  Lue lisää yhdistyksen toiminnasta meidän kotisivuilta.

 

Kontaktuppgifter / Yhteystiedot:

www.finfamipohjanmaa.fi

Vasa/ Vaasa: Kyrkoesplanaden 31/ Kirkkopuistikko 31, tel/ puh: 06-312 0105, 044-2000 742,

044- 2000 733, 044-0334 280

Karleby/ Kokkola: Storgatan 15 B/ Isokatu 15 B tel/ puh: 044-7634 100, 044- 7634101

 

Stöd till anhöriga och närstående

När en person insjuknar psykiskt drabbar det inte bara den som insjuknar, utan också speciellt den närmaste familjen, men även vänner, grannar och arbetskamrater. Första gången en person insjuknar är det nytt, främmande och skrämmande för alla parter. Det som är gemensamt för all form av psykisk ohälsa är att personligheten ofta förändras. En viktig del av anhörigföreningen FinFami Österbottens rf verksamhet är därför att informera om psykisk ohälsa så att det skall bli mer och mer bekant för allmänheten att psykisk ohälsa är vanligt och att vem som helst kan drabbas.

Många anhöriga berättar att de alldeles för sent fått veta om att anhörigföreningen existerar och att de hade önskat stöd tidigare. Psykisk ohälsa handlar inte om illvilja eller dålig uppfostran, utan det är frågan om sjukdomar och syndrom som kan behandlas, precis som fysiska sjukdomar. Ju snabbare man söker hjälp, desto bättre!

FinFami Österbotten rf erbjuder:

Stödsamtal, Samtalsgrupper, Föreläsningar och utbildning (ABC utbildning och Prospect utbildning), Rekreation och Gemenskap. Dessutom arbetar föreningen förebyggande med ett projekt som riktar sig till högstadieelever. Läs mera om föreningens verksamhet på hemsidan.

 

Fakta/ Faktaa

½ Ungefär hälften av alla finländare berörs direkt av psykisk ohälsa någon gång under sin livstid och indirekt berör psykisk ohälsa oss alla./ Mielenterveyden häiriöt koskettavat jossain elämänvaiheessa suoraan noin puolta suomalaisista. Välillisesti ne koskettavat jokaista.

46 % av alla anhöriga riskerar att själva bli deprimerade./ 46% mielenterveysomaisista on vaarassa masentua itse.

25 % Vart fjärde barn lever i en familj med psykisk ohälsa och/ eller missbruksproblem. Dessa barn behöver extra stöd och trygghet. / Joka neljäs lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeongelma. Nämä lapset tarvitsevat erityistä tukea ja turvaa.

Källa/ Lähde: FinFami Mielenterveysomaisten keskusliitto ry

 

Kommentit (0)

Jätä kommentti